ÐTC Gioan Phaolô II

được Ðại Học Roma La Sapienza

trao bằng tiến sĩ danh dự

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II được Ðại Học Roma "La Sapienza" trao bằng tiến sĩ danh dự.

Tin Roma (Zenit 31/03/2003) - Theo nguồn tin của nhật báo "Người Ðưa Tin", số phát hành tại Italia, ngày 31 tháng 3/2003, thì  ÐTC Gioan Phaolô II sẽ được Ðại Học "La Sapienza", một đại học lâu đời nhất tại Roma,  trao thưởng bằng tiến sĩ danh dự về Luật Pháp, vào nầy 17 tháng 4 năm 2003.

Ðây là một sự nhìn nhận và ghi ơn  những hoạt động của Ðức Thánh Cha nhắm cổ võ và bênh vực những quyền lợi của con người.

Trong thời gian qua, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhận được nhiều bằng Tiến Sĩ Danh Dự, trong số nầy, có "Ba Bằng" đã được mang đến trao cho ÐTC tại Vatican.

 


Back to Home Page