Israel Từ Chối Cấp Chiếu Khán

Cho 86 Linh Mục Và Tu Sĩ Công giáo

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Israel Từ Chối Cấp Chiếu Khán Cho 86 Linh Mục Và Tu Sĩ Công giáo.

Giêrusalem, (Zenit 24/03/2003) - Một ủy ban công giáo nói rằng, nhà cầm quyền Do thái đã từ chối cấp chiếu khán cho 86 linh mục và tu sĩ, những người muốn làm việc tại Thánh địa.

Theo ủy ban này thì trong số  những người này, có ba tu sĩ thuộc dòng "Các Nữ Tu Thừa Sai Bác ái" của Mẹ Têrêsa.

Ðức TGM Pietro Sambi, sứ thần tòa thánh, cho biết sẽ đưa việc này lên chính phủ Do thái.

Bản tường trình viết,  một thống kê đã được thực hiện tại các nhà thờ công giáo  tại Thánh địa, bao gồm các nhà dòng Nam và Nữ và những cơ chế khác nhau, cho thấy rằng 86 đơn xin chiếu khán và giấp phép cư trú cho các tu sĩ đã được đệ nạp,  nhưng cho đến nay vẫn chưa được chính phủ Do thái chấp nhận.

Những đơn này là của 36 nam tu sĩ và 50 nữ tu,  đến từ 13 quốc gia trên thế giới. Việc này đang có những ảnh  hưởng nghiêm trọng đối với giáo hội công giáo tại Israel và các lãnh thổ Palestine.

Bản tường trình nói, trong bối cảnh chính trị hiện tại, giáo hội tại Thánh địa hiểu rất rõ rằng chính phủ Israel phải xử dụng những biện pháp an ninh đễ bảo vệ sự an toàn cho quốc gia và cho công dân của họ. Tuy nhiên, ủy ban cảm thấy không thể biện minh cho việc áp dụng bừa bải những biện pháp an ninh trên trong  phạm vi tôn giáo.

 

(VK)

 


Back to Home Page