Cơ Quan Theo Dõi Nhân Quyền tại Hoa Kỳ

ghi nhận Lào Ðàn Áp Tự Do Tôn Giáo

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cơ Quan Theo Dõi Nhân Quyền tại Hoa Kỳ ghi nhận Lào Ðàn Áp Tự Do Tôn Giáo.

Washington, Hoa kỳ (AFP 19/03/2003) - Một nhân viên thuộc cơ quan theo dõi tự do tôn giáo Hoa kỳ nói rằng: Nhà cầm quyền cọng sản Lào đang áp đặt nhiều hạn chế nghiêm ngặt về tự do thờ phượng và đề nghị Hoa kỳ phải làm áp lực để quốc gia này sửa đổi.

Ủy ban quốc tế Hoa kỳ về Tự Do Tôn Giáo đã kêu gọi tổng thống Hoa kỳ, ông Goerge W. Bush, hãy đặt Lào vào  danh sách của những "quốc gia đáng quan tâm" vì chính sách đàn áp tôn giáo của quốc gia này.

Dạo đầu tháng Ba năm 2003, chính phủ  của tổng thống Bush,  Hoa kỳ,  đã từ chối liệt kê Lào vào danh sách những "quốc gia đáng quan tâm".

Ủy ban nói, "tổng thống Bush phải chỉ định rõ  Lào là "quốc gia đáng quan tâm" để chứng tỏ rằng Hoa kỳ quan tâm đặc biệt đến những vi phạm nghiêm trọng về quyền tự do tôn giáo tại Lào."

Ủy ban đề nghị, "Chính phủ Hoa kỳ cần phải thúc giục chính quyền cọng sản  Lào,  thi hành những bước tiến cụ thể,  để cải tiến việc tôn trọng tự do tôn giáo, kể cả phải chấm dứt những hành động cưỡng bức và hành hạ."

Ủy ban nói, "nếu chính quyền Lào thực sự muốn thay đổi, thì chính phủ Hoa Kỳ nên giúp vào,  để sửa đổi những chính sách,  những  nguyên tắc  cũng như  các đạo luật  vi phạm quyền tự do tôn giáo, mà quốc gia này đang thi hành. ... Lào đang dừng ở  "một ngả tư quan trọng" giữa những người chủ trương rằng, Lào nên theo kiểu mẫu của Trung quốc hoặc Việt nam, và những người chủ trương hiện đại hóa Lào bằng cách học hỏi từ Hoa kỳ hoặc những quốc gia dân chủ Tây phương tôn trọng nhân quyền."

Ủy ban cho biết, Lào  vi phạm tự do tôn giáo, vì  đã bỏ tù và giam giữ các thành viên của các tôn giáo thiểu số. Ủy ban còn cho biết thêm một số người Kitô đã bị ép buộc  phải công khai bỏ đạo.

Ủy Ban Quốc Tế Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo được thành lập dựa theo bộ luật Tự do tôn giáo quốc tế  năm 1998;  ủy ban này có nhiệm vụ đệ trình những đề nghị độc lập cho tổng thống Hoa kỳ và quốc hội về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới.

 

(VK)

 


Back to Home Page