Huấn Ðức của ÐTC

trong buổi tiếp kiến chung

sáng thứ Tư  19 tháng 2/2003

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư  19 tháng 2/2003.

Tin Vatican - (VIS 19 tháng 2 năm 2003) - Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư , 19/02/2003, bên trong đại thính đuờng Phaolô VI, truớc sự hiện diện của khoảng 10 ngàn tín hữu, ÐTC Gioan Phaolô II đã giải thích về Bài Thi Ca của Ba Thiếu Niên, như được ghi lại nơi chương III của sách Tiên Tri Daniel. ÐTC gọi bài thi ca nầy là  "lời chúc tụng cao cả dâng lên vinh quang trổi vượt của Thiên Chúa." Bài Thi Ca của Ba Thiều Niên là như ngọn đuốc mang ánh sáng vào trong tối tăm, trong thời buổi của sự bách hại và đàn áp, thời buổi thường  hay được lặp lại trong lịch sử của dân tộc Israel cũng như  lịch sử của Kitô giáo. Bài Thi Ca nhắc đến sự thánh thiện và quyền năng của Ðấng tạo Hoá, Ðấng ngự giữa dân ngài tại Giêrusalem. Việc cử hành tôn vinh sự gần gủi của Thiên Chúa bên cạnh Dân Người loan báo truớc cho việc Con Thiên Chúa ngự đến, Ðấng vào thời viên mãn đã mặc lấy xác phàm và sống giữa chúng ta. Trong phụng vụ, Giáo Hội mọi thời dùng lấy bài Ca tri ân nầy để cảm tạ Thiên Chúa Nhân Từ, Ðấng hướng dẫn toàn thể lịch sử  đến cùng đích.

 


Back to Home Page