Những Lời Nhắn Nhủ của ÐTC Gioan Phaolô II

cho các Giám Mục bạn của Phong trào Tổ Ấm

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Nhắn Nhủ của ÐTC Gioan Phaolô II cho các Giám Mục "bạn của Phong trào Tổ Ấm".

(Radio Veritas Asia 20/02/2003) - Lúc 2:30 chiều thứ năm, ngày 13 tháng 2/2003,  ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến khoảng 100 giám mục, "bạn của Phong Trào Tổ Ấm", từ  khắp nơi tựu về  Cas-tel Gan-dol-fo gần Roma,  để tham dự đại hội hằng năm, do Phong Trào tổ chức, theo chủ đề: "Tu Ðức của Hiệp Thông: Sự Hiệp Nhất Giáo Hội và tình huynh đệ đại đồng".

Trong bài diễn văn dành cho các ngài, ÐTC đã nhắc đến sự cần thiết của nền Tu Ðức Hiệp Thông. Lúc nầy hơn bao giờ hết, nền tu  đức hiệp thông nầy phải có mặt trong đời sống của nguời Kitô.

Ðại Hội do Phong Trào Tổ Ấm tổ chức cho các giám mục    lời đáp trả cho những yêu cầu của ÐTC trong Tông Thư  "Khởi đầu ngàn năm mới", muốn cho mọi thành phần giáo hội cổ võ cho nền Tu Ðức Hiệp Thông, vừa biến Giáo Hội trở thành như  là "Nhà và Trường Học" củasự hiệp thông.

ÐTC nói như sau:

"Những suy nghĩ và cuộc trao đổi giữa chư huynh đã góp phần làm sáng tỏ sự  cần thiết   luôn phải có nền Tu Ðức  đích thực về Hiệp Thông, một nền tu đức  gây hứng khởi và soi sáng càng ngày càng nhiều hơn , cho đời sống và  họat động của dân kitô."

Giải thích thêm về những yếu tố kết thành nền Tu Ðức Hiệp Thông, ÐTC nói như sau:

"Nền Tu Ðức  Hiệp Thông được kết thành bằng nhiều yếu tố khác nhau,  ăn rễ  sâu vào trong Phúc âm; những yếu tố nầy được phong phú thêm do bởi sự đóng góp mà Phong Trào "Tổ Ấm" mang đến cho toàn thể cộng đồng kitô. Phong Trào Tổ Ấm nầy là một phong trào dấn thân làm chứng cho "nền Tu Ðức của sự  Hiệp Nhất.  Giữa các yếu tố của nền Tu Ðức Hiệp Thông,  trước hết tôi muốn nhắc đến sự "Hiệp Nhất", như là "chúc thư " của  Chúa Giêsu  cho các môn đệ của Người;  kế đến là mầu nhiệm Chúa Kitô chịu đóng đinh và bị bỏ rơi, như là "Con Ðường" để đạt đến sự Hiệp Nhất;  rồi  đến việc cử hành Bí Tích Thánh Thể, như là mối dây hiệp thông; tiếp đến là  những hoạt  động của Chúa Thánh Thần, Ðấng linh động đời sống của Nhiệm Thể Chúa Kitô và là Ðấng hiệp nhất  các chi thể lại với nhau;  cuối cùng là sự hiện diện của Mẹ Maria đồng trinh, Mẹ của Sự  Hiệp Nhất; Mẹ là Ðấng huớng dẫn tất cả chúng ta đến với Chúa Kitô."

ÐTC nhắc đến những đặc tính của nền Tu Ðức Hiệp Thông với những lời như sau:

Nguời ta cũng không nên quên tính cách năng động của nền tu đức Hiệp Thông; tính cách năng động nầy phát sinh từ mối dây liên kết giữa tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu  đối với con người. Trong viễn tương nầy, thật là cần thiết để học lấy  nghệ thuật  "cùng nhau thánh hoá chính mình",  trên một con đường hành trình vừa có tính cách cá nhân, vừa có tính cách cộng đoàn. Hơn nữa, cần có sự hiệp thông càng ngày càng chặt chẽ", giữa chiều kích cơ cấu phẩm trật và chiều kích đoàn sũng trong giáo hội. Ðây là hai chiều kích, và cũng là hai chiều kích thiết yếu như nhau, cùng cộng tác, để làm cho Mầu Nhiệm Chúa Kitô và công cuộc cứu rỗi của Người, được hiện diện trong thế giới".

ÐTC nhắc đến ảnh hưởng của nền Tu Ðức Hiệp Thông trên công cuộc đại kết và đối thọai liên tôn như sau:

"Sự dấn thân sống "nền tu đức hiệp thông" khắc ghi một niềm hăng say mới vào công cuộc đại kết,  bởi vì    thôi thúc  ta xác nhận những hình thức và phương thế thích hợp,  nhằm cổ võ tốt hơn việc cụ thể hoá  niềm khao khát hướng đến sự hiệp nhất của tất cả mọi nguời Kitô,  sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã để lại cho chúng ta, như là hồng ân  và là sứ mạng, trong Bửa Tiệc Ly sau cùng. Nền tu đức của Hiệp thông cũng  mở ra nhũng khả thể lớn cho việc đối thọai liên tôn, một việc đối thọai không thể nào dựa trên sự lãnh đạm tôn giáo, như tôi đã nhắc đến trong Tông Thư  "Khởi đầu ngàn năm mới".  Nguời ta cũng không nên sợ rằng lời rao giảng vui tươi về hồng ân dành cho tất cả mọi người, và là hồng ân được đề nghị cho tất cả, với sự tôn trọng sự tự do của mọi người,  lại có thể  xúc phạm đến thực thể của kẻ khác; Hồng ân đó là hồng ân mạc khải Thiên Chúa là Tình Yêu."

Kết thúc bài diễn văn, ÐTC cảnh tỉnh rằng: cố gắng xây dựng nền tu đức hiệp thông đòi hỏi vượt qua mọi khó khăn, mọi hiểu lầm, và cả sự thất bại nữa.

Ðựợc biết, Phong trào "Tổ Ấm" được chị CHI-A-RA Lubich  thành lập vào năm 1943, và hiện có 140 ngàn thành viên và 2 triệu vừa cộng tác viên vừa cảm tình viên.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 


Back to Home Page