Nhiều Chứng Minh Mới

Về Những Cố Gắng Của ÐTC Piô XII

Trợ Giúp Người Do Thái

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhiều Chứng Minh Mới Về Những Cố Gắng Của ÐTC Piô XII Trợ Giúp Người Do Thái.

Vatican (Zenit 17/02/2003) - Nhiều bằng chứng đang được đưa ra về sự giúp đỡ cho người Do thái từ Tòa thánh, đặc biệt bởi ÐHY Eugenio Pacelli, sau này được bầu làm giáo hoàng với tên hiệu là Ðức PIO XII.

Nhiều bằng chứng đang xuất hiện ngay sau khi những Văn Khố Vatican liên quan đến mối liên hệ giữa nước Ðức và Tòa thánh, trong khoảng thời gian từ 1922 đến 1939, được  mở ra cho việc nghiên cứu.

Thông tấn xã Zenit cho biết, người ta đã tìm thấy một bức thư, cho thấy cách thế mà ÐHY Pacelli, quốc vụ khanh tòa thánh, đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho đức khâm sứ tòa thánh tại Berlin, nhằm cảnh giác chính quyền thuộc đảng Xã Hội Quốc Gia (tức Ðức Quốc Xã) không nên trừng phạt người Do thái.

Bức thư đề ngày 4/04/1933, được ký bởi ÐHY Pacelli, lúc đó còn là quốc vụ khanh tòa thánh, và được gởi đi theo sự chỉ dẫn của ÐTC PIO XI, đến Ðức Cha Cesare Orsenigo, sứ  thần tòa thánh tại Ðức.

Lá thư viết, theo ngôn ngữ ngoại giao lúc bấy giờ, rằng nhiều cá nhân quan trọng người Do Thái đã yêu cầu ÐTC can thiệp nhằm chống lại nguy hiểm của phong trào chống người Do thái đang gia tăng tại Ðức lúc bấy giờ.

Lá thư tiếp tục như sau:  Truyền thống của Tòa Thánh là thực hiện sứ vụ hòa bình phổ quát và bác ái hướng về tất cả mọi người, không phân biệt điều kiện xã hội hoặc tôn giáo, bằng cách - nếu cần thiết - nhờ đến những văn phòng bác ái của giáo hội, ÐTC kêu gọi Ðức Cha hãy cứu xét cách thế và, nếu có thể, tham gia theo một đường lối đáng mong muốn.

Lá thư có một giá trị quyết định trong cuộc tranh luận được khơi dậy bởi những người nói rằng ÐTC Piô XII, không bao giờ lên tiếng vì lợi ích của những người Do thái, đến nổi họ đã gán cho ngài nhãn hiệu vị "Giáo hoàng của Hitler".

Bức thư  nói trên của Ðức Hồng Y Pacelli,--- quốc vụ khanh của Ðức Piô XI, --- người mà sau nầy được bầu làm Giáo Hoàng với tên hiệu  Piô XII,--- nhắc đến "những cá nhân quan trọng Do thái"; và chi tiết nầy phản ảnh mối liên hệ tốt đẹp mà Tòa thánh đã có với các nhân vật Do Thái cũng như ước muốn của Tòa Thánh trong việc  đáp lại lời yêu cầu của họ.

 


Back to Home Page