Ðề án của Trung hoa lục địa

làm khó chịu các Giám mục Hồng Kông

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðề án của Trung hoa lục địa làm khó chịu các Giám mục Hồng Kông.

Hongkong (Zenit 17/02/2003) - Ðức Cha Joseph Zen, giám mục Hồng kông cảnh giác, nhà cầm quyền tại Trung hoa lục địa đang siết chặt sự kiểm soát trên người Công giáo.

Ðức Cha Zen nói, Một dự án về một bộ  luật "chống phản động" có thể ảnh hưởng nguy hại đến Giáo hội Công giáo tại Hồng kông, bởi vì giáo hội tại Hồng kông có liên hệ với giáo hội hầm trú tại Lục địa. Ngài nói thêm, đây là một điều rất tệ hại cho  giáo hội Công giáo tại Hồng Kông. Ðức Cha Zen đã bị nhà cầm quyền Trung quốc cấm không cho đến lục địa Trung Quốc từ năm 1998.

Hiện nay, tại Hồng Kông có khoảng 347,000 giáo dân Công giáo và có thể tự do thi hành việc thờ phượng, dưạ theo thỏa ước về tự trị khi cựu thuộc địa Anh quốc này được trao trả lại cho nhà cầm quyền cọng sản Trung quốc vào năm 1997.

 


Back to Home Page