Tòa Giáo Chủ của

Giáo Hội Chính Thống Nga tại Moscowa

không chấp nhận

câu trả lời của Giáo Hội Công Giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Giáo Chủ của Giáo Hội Chính Thống Nga tại Moscowa không chấp nhận câu trả lời của Giáo Hội Công Giáo.

Tin Moscowa (Apic 30/07/2002) - Thứ ba, 30 tháng 7 năm 2002, Tòa  Giáo Chủ Chính Thống Giáo tại Moscowa, đã lên tiếng từ chối câu trả lời của Tòa Thánh Vatican đối với lời tố cáo của Chính Thống Giáo cho rằng Giáo Hội Công giáo "chiêu mộ tín đồ".

Thông cáo của Tòa Giáo Chủ xác định rằng Giáo Hội Công giáo, dưới chiêu bài hoạt động truyền giáo, muốn làm cho thật nhiều người, kể cả những người Chính thống giáo, trở lại đạo Công giáo.

Bình luận về bức thơ của ÐHY Walter Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô, gởi cho Tòa Giáo Chủ Chính Thống Moscowa,  thông cáo viết như sau:

"Các phẩm trật trong giáo hội Công giáo nại đến quyền của Giáo Hội được rao giảng Phúc Âm cho tất cả mọi người. Nhưng kinh nghiệm của những năm vừa qua dạy chúng ta biết rằng điều đó giả thiết phải có công việc truyền giáo mà mục đích là làm cho thật  nhiều người trở lại đạo Công giáo, kể cả những ai đã thuộc về Chính Thống Giáo, do bởi bí tích Rửa Tội và do bởi truyền thống quốc gia cũng như truyền thống văn hóa.... Ðây là điều không thể nào được chấp nhận. Thái  độ của Roma gây thêm phức tạp, và làm cho cuộc đối thoại bị thất bại.

 


Back to Home Page