86 Phần trăm dân chúng BaLan

cho rằng chuyến viếng thăm của ÐTC

tại BaLan là quan trọng

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

86 Phần trăm dân chúng BaLan cho rằng chuyến viếng thăm của ÐTC tại BaLan là quan trọng.

Tin BaLan (Apic 29/07/2002) - Chuyến viếng thăm lần thứ  97 của ÐTC tại Canada, Guatemala và Mêhicô chưa chấm dứt;  nhưng người ta đã bắt  đầu nói đến chuyến viếng thăm sắp đến của ÐTC tại quê hương BaLan, từ ngày 16 đến 19 tháng 8 năm 2002.

Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, hôm thứ hai, ngày 29 tháng 7 năm 2002, đã phổ biến kết quả bản điều tra, đã được thực hiện từ ngày 5 đến 8 tháng 7 năm 2002, trên 1,024 người dân, về  chuyến viếng thăm BaLan sắp đến.

Bản điều tra cho biết rằng: 86 phần trăm người dân BaLan cho rằng chuyến viếng thăm của ÐTC  còn có tầm quan trọng của nó,  12% thì cho rằng không quan trọng, và 2% không có ý kiến.

Trong 24 năm thi hành tác vụ Phêrô  tại ngai tòa Roma, ÐTC Gioan Phaolô II đã về thăm quê hương BaLan  được 7 lần; Lần về thăm BaLan cuối cùng là vào năm 1999.

 


Back to Home Page