ÐTC  hoan nghênh việc Cộng Ðoàn Anh Giáo

bổ nhiệm tân Tổng Giám Mục Canterbury

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC  hoan nghênh việc Cộng Ðoàn Anh Giáo bổ nhiệm tân Tổng Giám Mục Canterbury.

Vatican (AFP 24/07/2002) - Qua một điện tín được Tòa Thánh công bố vào hôm thứ tư (24/07/2002), ÐTC Gioan Phaolô II  tin tưởng là việc bổ nhiệm tân TGM Canterbury - Ðức Rowan William, sẽ dẫn tới tiến bộ trong sự thông cảm giữa hai giáo hội Anh Giáo và Công Giáo.

Ðức Gioan Phaolô II chúc mừng tân TGM Canterbury và nói thêm như sau: "Tôi đã có dịp biết và làm việc gần gũi với các vị tiền nhiệm của ngài, ÐTGM Runcie và ÐTGM Carey, trong công tác chung là thăng tiến sự thông cảm giữa cộng đoàn Anh Giáo  và giáo hội Công giáo. Tôi tin rằng với ơn phù trợ của Thiên Chúa, chúng ta có thể đạt được tiến bộ trên con đường tiến tới hiệp nhất". Ðức Rowan William, 52 tuổi, sẽ lên làm TGM Canterbury vào tháng 10 năm 2002 khi Ðức George Carey về hưu sau 11 năm giữ chức vụ này.

 


Back to Home Page