Trong sứ điệp gởi đến cho ông Sadam

ÐTC Gioan Phaolô II nói

ngài sẽ cầu nguyện cho Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trong sứ điệp gởi đến cho ông Sadam, ÐTC Gioan Phaolô II nói ngài sẽ cầu nguyện cho Iraq.

Vatican (Zenit 22/07/2002) - Trong một sứ điệp gởi đến cho vị lãnh đạo Iraq, ông sadam Hussein, ÐTC Gioan Phaolô II nói, ngài cầu nguyện cho nền hòa bình tại Iraq và trong vùng.

Theo tường trình của thông tấn xã INA, sứ điệp của ÐTC được gởi đến đảng Baath, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 đảng này lên nắm chính quyền.

Trong sứ điệp ÐTC nói rằng, "ngài khẩn cầu cùng Thiên chúa ban phép lành cho Iraq và người dân của đất nước này, và và hãy làm cho hòa bình ngự trị trong vùng."

Trong nhiều truờng hợp, ÐTC Gioan Phaolô II thúc giục Liên Hiệp quốc hãy chấm dứt lệnh cấm vận áp đặt lên Iraq từ năm 1990.

 


Back to Home Page