Việc bỏ phiếu

ủng hộ Phá thai tại quốc hội Âu châu

đã bị các giám mục Slovakia chỉ trích

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Việc bỏ phiếu ủng hộ Phá thai tại quốc hội Âu châu đã bị các giám mục Slovakia chỉ trích.

Rome (Zenit 5/07/2002) - Slovakia và những quốc gia khác đang chờ đợi trở nên thành viên của Hiệp hội Âu châu, đã chỉ trích mạnh mẽ  bản tường trình cho rằng, quốc hội Âu châu đang cố gắng để áp đặt luật phá thai lên họ.

Marian Gavenda, đại diện hội đồng giám mục Slovakia nói, "cuộc bầu phiếu về nghị quyết  trong bản tường trình,  làm cho chúng tôi bối rối, thất vọng, và cho thấy một khoảng trống hiện hữu giữa những kỳ vọng và thực tế của chúng tôi."

Nghị quyết về "quyền tính dục và sinh sản", được đưa ra bởi nhà xã hội học người Bỉ, bà Anna Van Lancker, được chấp thuận hôm thứ tư (3/07/2002), nhắm vào việc áp đặt việc phá thai và thuốc ngừa thai lên các quốc gia trong hiệp hội.

Trong một thông báo được đưa ra bởi văn phòng mục vụ tin tức tôn giáo của hội đồng Giám mục Ý, một cố vấn của Slovakia giải thích rằng, tường trình của quốc hội biểu hiện "một sự lạm dụng các nguyên tắc của việc phụ thuộc và chủ quyền, bao gồm trong mối liên hệ với những quốc gia đang ghi danh để trở thành một thành viên của Hiệp hội Âu châu." Vị đại diện hội đồng giám mục Slovakian cũng diễn tả sự lo lắng của các quốc gia Ðông âu, bởi vì, trong chương trình nghị sự của Hiệp hội, họ tìm thấy gia tăng khoảng cách  đối với những tư tưởng và lợi nhuận  mở rộng để chống lại văn hóa của sự sống."

Vị đại diện nhấn mạnh, "chúng tôi, những người dân Ðông âu, những người đã chịu quá nhiều đau khổ dưới thời cọng sản và những người hiện tại đang sống trong thời hậu cọng sản, không muốn từ bỏ những giá trị của chúng tôi để được vào Hiệp hội Âu châu."

 


Back to Home Page