Dự thảo của cộng hòa Czech

không liên quan gì đến

việc trả lại tài sản của Giáo hội

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dự thảo của cộng hòa Czech không liên quan gì đến việc trả lại tài sản của Giáo hội.

Prague, Cộng hòa Czech (Zenit 5/07/2002) - Bộ trưởng Văn Hóa, ông Pavel Dostal của Cộng hòa Czech nói, "chính phủ cộng hòa Czech đã chấp nhận dự thảo thỏa thuận về các mối liên hệ với tòa thánh Vatican cũng như lập trường của Giáo hội Công giáo trong nước." Tuy nhiên, ông Dostal giải thích, "bản văn không giải quyết những vấn đề tế nhị của việc phục hồi tài sản của Giáo hội Công giáo, đã bị tịch thu bởi nhà cầm quyền cọng sản trước đây." Ông nói thêm, theo bản dự thảo được chấp nhận hôm thứ Tư (3/07/2002). hai bên phải làm việc,  để tìm "một sự giải quyết nhanh chóng và có thể chấp nhận,  cho cả hai bên" đối với vấn đề này. "Bản văn tôn trọng sự ngang hàng hiện hữu của các cuộc hôn nhân tôn giáo và dân sự, mặc dầu dự thảo của nhà nước có khuynh hướng chấp nhận  các cuộc hôn nhân theo nghi thức  dân sự." ông Dostal xác định rằng, bản văn đòi hỏi sự chuẩn y bởi quốc hội và phải được chấp nhận bởi tổng thống Vaclav Havel để bản văn  có hiệu lực.

Cộng hòa Czech với dân số 10.3 triệu dân, khoảng 4 triệu là người Công giáo. Tuy nhiên, tỉ lệ việc thực hành tôn giáo lại thấp nhất trên thế giới.  Ðây là cộng hòa Âu châu cuối cùng hiện tại đã có sự thỏa thuận này với Tòa thánh Vatican.

 


Back to Home Page