Giáo hội hi vọng

để truyền bá Phúc âm tại Sudan

và hợp tác với những người Hồi giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội hi vọng để truyền bá Phúc âm tại Sudan và hợp tác với những người Hồi giáo.

Vatican (Zenit 5/07/2002). ÐHY Angelo Sudano nói, khi ngài tấn phong giám mục cho cha Dominique Mamberti rằng, mặc dầu Sudan đang trong tình trạng chiến tranh, mọi người "đang khao khát cho một nền hòa bình." Ðức Cha Mamberti được bổ nhiệm làm khâm sứ tòa thánh tại Sudan,  và giám quản tông tòa tại Somali một tháng trước đây. Ngài được tấn phong giám mục bởi ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh tại Vatican,  trong một thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô hôm thứ năm (4/07/2002).

Trong bài giảng, ÐHY Sodano nói, Giáo hội tại quốc gia Bắc phi đang tham gia vào việc Phúc âm hóa và phát triển nhân bản, nhưng bị buộc phải sống giữa cuộc xung đột trong một môi trường đa số Hồi giáo.

ÐHY nhắc lại chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Sudan vào năm 1993, ngài nói, khi ÐTC đến Khartoum với lời chào mừng rằng, "Bình an cho các bạn; đám đông đã chào đón ngài với một tinh thần nhiệt tình." Ngài nhấn mạnh, "Người dân Sudan cần để lấy lại cảm giác của việc tôn trọng lẫn nhau và việc họp tác hổ tương giữa Kitô hữu và người Hồi giáo." Ngài nói thêm, "cộng đoàn Kitô hữu không đòi hỏi gì hơn là quyền tự do tôn giáo, tự do để công bố Tin mừng như là sứ điệp của hòa bình và hi vọng."

Vị tân giám mục sinh tại Morocco, năm 1952, chịu chức linh mục năm 1981. sau khi nhận văn bằng cao học về giáo luật, ngài vào làm việc trong bộ ngoại giao tòa thánh vào năm 1986. Trong những năm qua, ngài phục vụ tại Algeria, Chile, Lebanon, Liên hiệp quốc tại New York, và tại văn phòng ngoại giao phủ quốc vụ khanh Tòa thánh.

 


Back to Home Page