Tổng số tiền thuộc Ngân quĩ thánh Phêrô

tại Tòa thánh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng số tiền thuộc Ngân quĩ thánh Phêrô tại Tòa thánh.

Vatican (Zenit 5/07/2002) - Theo thông báo hôm ngày thứ sáu mùng 5 tháng 7/2002,  của hội đồng Hồng y đặc trách nghiên cứu về những vấn đề Tổ Chức và kinh tế của Tòa thánh,  thì Ngân quĩ thánh Phêrô, dùng để góp phần vào các công tác bác ái và trợ giúp cho các giáo hội đau khổ, đã nhận được 51.2 triệu Mỹ kim năm 2001, tức Giảm 18%  từ 63.6 triệu,  so với năm thánh 2000.

Ngân quĩ thu được,  giúp cho ÐTC có thể tiếp tục  trợ giúp người  nghèo và những cộng đoàn giáo hội đau khổ. Thông báo của các vị Hồng y giải thích rằng, ngân quĩ được phân phối bởi ÐTC "đặc biệt đến các cộng đoàn giáo hội cho những nhu cầu mục vụ cần thiết và để nâng cao điều kiện của nạn nghèo khổ và tình trạng bị bỏ rơi, thí dụ như trường họp các nạn đói và thảm trạng thiên nhiên."

Thông báo nói thêm, mặc cho hoàn cảnh khó khăn quốc tế, sự rộng lượng của quá nhiều người, những người ước muốn  thực hiện tình liên đới nhân loại và Kitô,  đã không bỏ qua cơ hội để giảm bớt sự đau khổ của những người bị thiệt thòi nhiều nhất.

 


Back to Home Page