Giáo lý là chìa khóa chủ yếu

cho ngày giới trẻ thế giới

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo lý là chìa khóa chủ yếu cho ngày giới trẻ thế giới.

Toronto (Zenit 5/07/2002) - Trong những ngày trước khi ÐTC xuất hiện tại ngày giới trẻ thế giới,  Toronto chuẩn bị cho một trong những biến cố quan trọng của việc "tái rao giảng Phúc Âm".

Từ ngày 24/07/2002 - 26/07/2002, hàng trăm ngàn người trẻ sẽ được dạy giáo lý bởi 261 vị giám mục và 29 vị Hồng y. Những người trẻ tham dự, sẽ được chia theo 136 nhóm, để học hỏi về đức tin của họ và cũng để có thể đưa ra những câu hỏi cho các vị mục tử của họ. Việc học hỏi này sẽ được tổ chức tại 129 Nhà Thờ nằm trong vùng thành phố Toronto.  Ngoài ra, còn có  7 nhóm  họp tại những phòng họp tại các phòng triển lãm thành phố. Trong dịp này, những người trẻ sẽ có dịp để xưng tội. Và mỗi phiên họp sẽ được kết thúc bằng một thánh lễ.

Vào ngày 24/07/2002, chủ đề của các cuộc chia sẽ là "Các con là muối thế gian." Trong cuộc họp này giới trẻ sẽ "xét đến ơn gọi mà họ nhận được trong bí tích rửa tội để theo Chúa Giêsu và phản ảnh về ý nghĩa của một Kitô hữu như là "muối thế gian".

Vào ngày 25/07/2002,  chủ đề sẽ là "các con là ánh sáng thế gian." Với chủ đề này  các bạn trẻ sẽ  chú ý đến tính cách cấp bách của sứ vụ rao giảng Tin mừng cho thế giới ngày nay, qua chứng nhân của cuộc sống gần gũi với Thiên chúa.

Chủ đề cho ngày 26/07/2002 là "hãy hòa giải với Thiên chúa," chủ đề này nhấn mạnh tính cách quan trọng của việc nhìn nhận tội lỗi cá nhân, nhằm chuẩn bị cho giới trẻ về bí tích giải tội. Như ÐTC nói, không có hòa bình nếu không có công lý, không có công lý nếu không có sự tha thứ."

Việc giảng dạy này sẽ được thực hiện bằng 24 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm ba nhóm nói tiếng Ả rập, ba nhóm bằng tiếng Quảng đông, hai nhóm nói tiếng Phổ thông, hai nhóm nói tiếng Nga và hai nhóm nói bằng tiếng Việt.

Thánh lễ kết thúc sẽ được cử hành bằng 7 nghi lễ khác nhau của Công giáo: Roma, Byzantine-Ukraine; Byzantine-Slovakian, Byzantine-Ruthenian, Byzantine-Rumanian Mornite và Syria.

Ngày giới trẻ thế giới trở nên là một trong những biến cố quan trọng nhất của việc "Tái rao giảng phúc âm", được xúc tiến bởi ÐTC Gioan Phaolô II.

 


Back to Home Page