Di dân là cơ hội cho việc đối thoại quốc tế

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Di dân là cơ hội cho việc đối thoại quốc tế.

Vatican (Zenit 7/07/2002) - Chủ tịch hội đồng toà thánh về di dân và du lịch nói rằng: "hiện tuợng di dân đang mở ra một con đường mới, để thực hiện cuộc đối thoại quốc tế."

ÐTGM Stephen Fumio Hamao, nguời Nhật, đã đưa ra nhận định này trong bài diễn văn tại cuộc hội nghị vào tuần trước tại Kota Kinabalu, được tổ chức bởi Văn Phòng Phát Triển Nhân Bản của hội đồng giám mục Á châu.

ÐTGM nhấn mạnh, "từ sự nhận biết về "chân lý căn bản" rằng, "tất cả chúng ta là con cái Thiên chúa," việc này đưa đến "bổn phận đối xử tốt với mọi người, bất chấp họ có phải là người Thiên chúa giáo hay không, trong việc tôn trọng phẩm giá nhân loại."

Ngài cổ vũ, mọi tín hữu của các tôn giáo phải xét đến "việc đối thoại như là con đường chính yếu để đi theo, một dụng cụ không thể thiếu được để 'dẹp bỏ những sự ngăn trở của việc thiếu tin tưởng và thiên kiến."

Trong khi cổ võ các Kitô hữu tiếp tục kiên nhẫn trong một "đường lối không dễ dàng" của đối thoại. Ngài cũng giải thích rằng, một cuộc đối thoại như thế "không được thực hiện trong sự thờ ơ tôn giáo." Thật là một điều không thể thiếu được rằng, các Kitô hữu 'hãy là những chứng nhân rõ ràng về chính đức tin của họ."

Về việc những nguời di dân bất hợp pháp và những nguời đang tị nạn chính trị, ÐTGM Hamao nhấn mạnh rằng, "phẩm giá nhân loại không bao giờ được biến mất."

Ngài nói, nhiệm vụ của giáo hội là hãy lắng nghe những nguời dân đang gặp cảnh khó khăn, để "tìm hiểu hoàn cảnh của họ rõ ràng, và cũng để cung cấp thỏa mãn những nhu cầu căn bản của họ."

ÐTGM nói, bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, hoàn toàn hợp với lời dạy bảo Tin mừng, trong việc công bố quyền để sống của mọi nguời, "một quyền vượt qua tất cả những bộ luật  khác và vì thế nó phải được nhìn nhận cho những người di dân bất hợp pháp." Ngài nói tiếp, "tuy nhiên , điều này không có nghĩa là để chống lại hoặc phủ nhận quyền của cộng đồng trật tự và văn minh để bảo vệ chính lãnh thổ của họ."

Ngài nói thêm, "hơn nữa, sự đoàn kết Kitô trở nên cần thiết để chăm sóc con người, đặc biệt giới trẻ, những người không thể tự vệ chính họ, bởi vì chính họ thiếu tư cách pháp lý để bảo vệ, hoặc bởi vì, họ không biết ngôn ngữ của quốc gia mà trong đó họ đang bị ép buộc đến tị nạn."

Về việc chấp nhận người di dân, ÐTGM Hamoa nói rằng, các quốc gia không nên nhìn một cách đơn giản chỉ để bảo tự vệ quyền lợi chung của họ mà thôi, "nhưng  hãy xác tín bảo đảm quyền lợi của nguời di dân, để được sống với gia đình của họ và bảo quản  cũng như phát triển di sản văn hoá và tôn giáo của họ."

 


Back to Home Page