Một vị giám mục cảnh giác

Bosnia bị đe dọa

nếu ủy ban hòa bình rời khỏi nơi đó

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một vị giám mục cảnh giác, Bosnia bị đe dọa nếu ủy ban hòa bình rời khỏi nơi đó.

Rome (Zenit 8/07/2002) - Sarajevo đang lo lắng chờ đợi đến ngày 15/07/2002, ngày mà hội đồng bảo an Liên hiệp quốc ấn định cho việc bỏ phiếu, để xem ủy ban hòa bình tại Bosnia -Hersegovina có tiếp tục hay không.

Ðức Giám Mục phụ tá Pero Suda của Sarajevo cảnh giác trên đài phát thanh Vatican về những hiểm họa mà quốc gia phải đối diện nếu ủy ban hòa bình đột nhiên ngưng hoạt động.

Trong thời gian gần đây, một cuộc bàn thảo nổi lên tại Liên Hiệp Quốc khi Hoa kỳ lên tiếng yêu cầu được miễn tố cho những lực lượng bảo vệ hòa bình của ho, trong  việc truy tố tại một tòa án tội phạm quốc tế vừa mới được thành lập.

Washington đe dọa sẽ ngăn chận việc nới rộng ủy ban hòa bình tại Bosnia nếu việc miễn tố cho các quân nhân Hoa kỳ không được bảo đảm.

Ðức Cha Sudar tiên đoán rằng, nếu ủy ban hòa bình của Liên hiệp quốc phải rời khỏi quốc gia, thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, bởi vì giải pháp chính trị tìm thấy, và áp đặt bởi Dayton, dường như  cho chúng ta cảm giác rằng giải pháp được đưa ra  cho tương lai của Bosnia, không thể thực hiện được nếu không có sự hiện diện của các lực lượng liên quốc gia.

Hòa ước Dayton năm 1995, đã chấm dứt cuộc xung đột tại Bosnia-Herzegonia vào năm 1992 bằng cách phân chia đất nước ra thành liên bang Croatian -hồi giáo và cộng hòa Serbia.

Ðức Cha nhấn mạnh, việc chung sống giữa các sắc dân khác nhau là "khó khăn bởi vì giải quyết chính trị của Dayton đã không bảo đảm các điều kiện, cũng không cung cấp cơ hội cho một cuộc sống bình thường."

Ngài than phiền rằng, "Có quá nhiều người bị thất nghiệp và ngay cả nhiều nguời làm việc nhưng lại không nhận được lương của họ, những người về hưu phải sống trong những điều kiện khó khăn."

 


Back to Home Page