Giáo hội đoàn kết

với các bệnh nhân AIDS (SIDA)

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội đoàn kết với các bệnh nhân AIDS (SIDA).

Barcelona, Tây ban nha (Zenit 8/07/2002) - Một vị Hồng Y nói,  có một trong bốn bệnh nhân AIDS (SIDA) trên thế giới (1/4 bệnh nhân AIDS trên thế giới),  được chăm sóc bởi Giáo hội Công giáo; đây là một dấu hiệu của tình yêu và sự  liên đới với các bệnh nhân này.

ÐHY Ricardo Carles, tổng giám mục của Barcelona, đã truyền đạt tư tưởng này trong một lá thư gởi đến hội nghị quốc tế về bệnh AIDS (SIDA), đang diễn ra tại Barcelona. Ðây là một cuộc họp kéo dài 8 ngày. ÐHY viết, "mặc cho sự phức tạp của y học, của chính bản chất của nó, và của luật pháp, Thiên chúa nói cho các bệnh nhân này rằng: ta yêu thương các con, hãy tin vào ta;  Giáo hội cũng yêu thương và  liên đới với các bệnh nhân AIDS (SIDA).

Về vấn đề ngăn ngừa bệnh AIDS (SIDA),  ÐHY nhấn mạnh, "bệnh AIDS (SIDA) được truyền nhiễm qua tính dục; do đó việc ngăn ngừa tốt nhất và đồng thời cũng hiệu quả nhất, là việc huấn luyện về những giá trị xác thực của cuộc sống, tình yêu và tính dục."

ÐHY Carles  chú ý đến những trái ngược trong việc nghiên cứu điều trị và duợc phẩm giữa các quốc gia phát triển và các quốc gia thuộc thế giới đệ tam.

ÐHY khẳng định, "bởi vì việc thiếu sót và sự đóng góp của các nguồn y và dược học, nên có biết bao nhiêu người bị hạ thấp do  phẩm chất của cuộc sống bị thiếu và cái chết gần kề."

Ngài nói thêm, "những bệnh nhân này, khi họ ở trong giai đoạn cuối cùng, phải luôn luôn là đích điểm của việc chăm sóc,  giúp giãm bớt cơn đau;  và đó là một hình thức ưu tiên của  tình liên  đới nhân loại và Kitô."

 


Back to Home Page