Các giám mục Malta tấn công

nghị quyết của Âu châu về phá thai

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các giám mục Malta tấn công nghị quyết của Âu châu về phá thai.

Floriana, Malta (Zenit 8/07/2002) - Các giám mục của Malta diễn tả niềm "đau đớn thâm sâu" về nghị quyết gần đây của quốc hội Âu châu đề nghị hợp pháp hóa việc phá thai.

Một thông báo được ký bởi Ðức TGM Mercieca, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Malta, cùng với hai vị giám mục khác,  cho biết  rằng các giám mục Malta đồng ý với Ủy ban các Hội Ðồng Giám mục của Cộng đồng Âu châu, về nghị quyết chống phá thai, đã chấp nhận vào tuần trước.

Các vị Giám mục Malta nói, phá thai là một việc làm tội lỗi, bởi vì "nó đánh thẳng trực tiếp vào quyền sống của một hữu thể vô tội."

Các giám mục nhấn mạnh rằng, lập trường vừa nói trên của HÐGM Malta, không làm giảm "đi sự ủng hộ hoàn toàn của Giáo hội đối với quyền căn bản của phụ nữ, bao gồm quyền sống đúng phẩm giá và trong an ninh."

Các giám  mục  cho rằng "những cố gắng của quốc hội Âu châu nhằm gây ảnh hưởng đến chính sách của các quốc gia" trong những lãnh vực  mà họ không hiểu rõ,  như là một "việc làm đáng trách và không thích hợp."

 


Back to Home Page