60,000 người đã tham dự

thánh lễ kỷ niệm 100 năm truyền giáo tại Kenya

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

60,000 người đã tham dự thánh lễ kỷ niệm 100 năm truyền giáo tại Kenya.

Nairobi, Kenya (Zenit 9/07/2002) - Hơn 60,000 người đã tham dự buổi lễ tưởng niệm sự hiện diện của các nhà truyền giáo Consolata tại quốc gia Trung Phi này.

Cùng hiện diện trong buổi lễ có 15 vị giám mục Công giáo, và một số đại diện các hệ phái Tin lành, và một số thành viên của quốc hội.

Ðức Cha Peter Kihara Kariuki của Musoma đã đọc bức thư của ÐHY Cresenzio Sepe bộ trưởng bộ truyền bá tin mừng cho các dân tộc,  gởi nhân dịp này.

Các nhà truyền giáo Consola đến đây vào năm 1902, một năm sau khi hội dòng thành lập tại Torinô, bởi  anh Giuseppe Allamano.

Hội truyền giáo Consolata chịu trách nhiệm trực tiếp về việc  mục vụ tại 8 giáo phận và một giám quản tông tòa.

 


Back to Home Page