ÐHY Crescenzio Sepe phong chức

cho hai tân linh mục và một phó tế

tại Mông cổ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Crescenzio Sepe phong chức cho hai tân linh mục và một phó tế tại Mông cổ.

Mông cổ (Zenit 10/07/2002) - Vị Giám quản tông tòa tại Mongolia của Giáo hội  Công giáo vừa có hai tân linh mục và một thầy phó tế mới. ÐHY Crescenzio Sepe, bộ trưởng bộ rao giảng tin mừng cho các dân tộc, đã truyền chức cho hai linh mục và một thầy phó tế,  trong chuyến viếng thăm bốn ngày tại quốc gia thuộc miền Bắc Á châu này.

ÐHY Sepe, từ Nam Hàn đã đến Mông cổ vào thứ bảy mùng 6 tháng 7/2002. Vào chúa nhật (7/07/2002) ngài đã chủ tế thánh lễ phong chức.

Trong bài giảng, ÐHY Sepe nói biến cố này là "một bước tiến quan trọng trong lịch sử của Giáo hội tại Mông cổ, một cộng đoàn non trẻ,  mới được thành lập trong vòng 10 năm nay."

Ám chỉ đến các vị tân chức, ngài nói, "Mặc dầu họ không phải là những người thuộc bản xứ, họ đã xem Mông cổ là quê hương thứ hai của họ và miền đất của hi vọng."

Hôm thứ ba (9/07/2002), ÐTC đã nâng lãnh thổ truyền giáo này,  lên hàng giám hạt  tông tòa,  và như thế,  đặt nền tảng cho việc tổ chức hàng giáo phẩm giáo hội trong tương lai.

Miền giám hạt tông tòa này do cha Wens Padilla đứng đầu. Cha Wens Padilla đã hoạt động truyền giáo tại Mông Cổ rất sớm vào năm 1992, chỉ vài tháng sau khi chế độ cộng sản hoàn toàn sụp đổ tại miền đất này.

Trong thập niên qua, số người Công Giáo tại thủ đô Ulan Bator đã tăng từ 0 lên hơn 100 người. Giáo Hội tại Mông Cổ đang chuẩn bị thành lập một trường chuyên nghiệp do các cha dòng Salêsiêng điều hành.

Trong thông báo thành lập, Tòa Thánh bày tỏ niềm hy vọng rằng "Sự nhiệt thành của các hoạt động của Giáo Hội tại miền này và sự gia tăng số người Công Giáo đang mang lại nhiều hy vọng cho tương lai"

 


Back to Home Page