Các bác sĩ Công giáo yêu cầu

Lập Trường của Giáo hội về bệnh AIDS (SIDA)

được lắng nghe

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các bác sĩ Công giáo yêu cầu Lập Trường của Giáo hội về bệnh AIDS (SIDA) được lắng nghe.

Barcelona, Tây ban Nha (Zenit 12/07/2002) - Ðề cập đến vấn đề khủng hoảng về bệnh AIDS, một nhóm bác sĩ Công giáo thúc giục tiếng nói của Giáo hội Công giáo phải được mọi người nghe, xét vì vai trò của Giáo Hội trong việc chăm sóc các bệnh nhân AIDS.

Hội đồng y sĩ Công gíao trên thế giới đã đưa ra một bản tuyên ngôn tại cuộc họp quốc tế về bệnh AIDS được tổ chức tại Barcelona. Cuộc họp kết thúc hôm thứ sáu, ngày 12/07/2002.

Theo thống kê của Liên hiệp quốc, cứ một trong bốn bệnh nhân AIDS trên toàn thế giới,  được chăm sóc bởi các cơ quan của Giáo hội Công giáo. Bản tuyên ngôn của các bác sĩ cảnh cáo rằng, "Chiến dịch phòng ngừa chỉ dựa vào túi ngừa thai hoặc bao cao su, là một việc nguy hiểm và rất là không nhân bản."

Bản tuyên ngôn nói, "đặc biệt, những người trẻ cần phải được giáo dục và học hỏi để có trách nhiệm trong việc tôn trọng tính dục và tình yêu." Những gì cần phải được cổ võ đó là cách hành xử, như  hạn tuổi bắt đầu cho các mối liên hệ tính dục, tránh các liên hệ tính dục trước khi lập gia đình, tin vào sức khỏe của hai vợ chồng và hôn nhân một vợ một chồng.

Bản tuyên bố cũng nói rằng "Ðiều cần thiết nữa là chiến đấu chống lại việc vận chuyển lậu thuốc phiện và các loại thuốc tiêu thụ khác trên toàn thế giới."

Các thành viên của Hội đồng Y sĩ Công giáo thế giới xác định "tiếp tục cổ võ các chương trình y tế và giáo dục" để giúp đỡ các bệnh nhân AIDS.

Sau khi đọc bản tuyên ngôn tại cuộc họp báo, bác sĩ Giuse Maria Simon, chủ tịch của hội bác sĩ Thiên chúa giáo tại Catalonia nói, Giáo hội là một cơ chế chăm sóc bệnh nhân AIDS (SIDA) nhiều nhất trên thế giới... nhưng lại không được phát biểu tại cuộc họp."

Tưởng cũng nên nhắc lại, Hội nghị quốc tế thứ 14 về bệnh AIDS, nhóm họp tại Barcelona, Tây-ban-nha, đã gạt ra ngoài sự tham gia của Vatican. Ðức Tổng giám mục Javier Lozano Barragán nói: "Chúng tôi không hiểu tại sao Vatican không được mời. Giáo hội đáng lý phải được công nhận như người góp phần quan trọng nhất, giữa các cơ chế của Liên hiệp quốc trong  việc đáp ứng với bịnh AIDS. Với tư cách đó, Vatican có quyền để cho mọi người nghe ý kiến của mình."

Ðức Tổng Giám mục Lozano Barragán than phiền rằng, hội nghị đã tập trung vào vào sự kiện được gọi một cách sai lầm về an toàn phái tính- nghĩa là, việc phân phát những bao cao su hay túi ngừa thai, như là một phương thế để phòng ngừa bệnh dịch AIDS.  Ngài nói thêm, "từ 12 năm nay, các viên chức Liên Hiệp quốc chỉ đề cập đến việc này, mặc cho sự thật rằng phương pháp của họ đã không phát sinh những hiệu quả như họ nói. Ngược lại, số bệnh nhân AIDS càng ngày càng gia tăng, với một tốc độ kinh khủng."

 


Back to Home Page