Những người di dân phải tôn trọng tôn giáo

tại quốc gia mà họ định cư

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những người di dân phải tôn trọng tôn giáo tại quốc gia mà họ định cư.

Almerra, Tây ban nha (Zenit 15/07/2002) - Một vị giám mục Tây ban nha nói, di dân là hiện tượng nhân bản kêu gọi sự chấp nhận của các Kitô hữu, nhưng những người được đón nhận phải tôn trọng tôn giáo đa số tại quốc gia mới của họ.

Trong cuộc gặp gở lần đầu tiên với báo chí, đức tân giám mục Adolfo Gonzalez của Almeria, tập trung trên chủ đề này, trong khi diễn tả sự ủng hộ của ông cho "một lý do có thể và sự hội nhập tôn trọng với các nền văn hóa và tôn giáo."

Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng, "những người di dân cũng phải tôn trọng tôn giáo của những người đón nhận họ, bởi vì "cùng lúc", có một sự thành kiến cho rằng chỉ có những người trong quốc gia đón nhận phải tôn trọng sự khác biệt của những người vừa đến định cư."

Ðức Cha Gonzales cũng nói rằng, "luật di trú phải được chỉnh đốn để ngăn ngừa việc tạo ra vấn đề của việc hội nhập ngay cả nghiêm trọng hơn chính việc di trú."

Tây ban nha đã nhận nhiều người di trú, phần đông là những người Hồi giáo đến từ bắc Phi.

 


Back to Home Page