ÐHY Crescenzo Sepe

Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng

cho các dân tộc

viếng thăm Cộng hòa Nam Hàn

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Crescenzo Sepe, Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc viếng thăm Cộng hòa Nam Hàn.

(Radio Veritas Aisa - 8/07/2002) - Trong những ngày này, ÐHY Crescenzo Sepe, Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc, viếng thăm Giáo hội tại Cộng hòa Nam Hàn. Ba biến cố quan trọng hơn cả trong những ngày viếng thăm là cuộc gặp gỡ anh chị em giáo dân dấn thân làm tông đồ và các chủng sinh Ðại chủng viện Suwon, rồi lễ phong chức linh mục cho 43 thầy sáu tại nhà thờ chính tòa Seoul, sau cùng cuộc gặp gỡ Hội đồng Giám mục Nam Hàn. Trong những ngày viếng thăm Nam Hàn, ÐHY cũng đã được Tổng thống cộng hòa Nam Hàn tiếp kiến.

Trong bài nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin tường thuật biến cố quan trọng thứ nhất: Cuộc gặp gỡ anh chị em giáo dân dấn thân làm tông đồ và các chủng sinh Ðại chủng viện Suwon.

Chú giải bài đọc thứ nhất trong thánh lễ, trích sách tiên tri Amos (7, 10-17), ÐHY nói: "Tiên tri Amos được Thiên Chúa chọn như người phát ngôn của Chúa bên cạnh Dân Israel. Ơn kêu gọi của Amos cho chúng ta thấy rằng: Thiên Chúa gọi các thụ tạo ở khắp mọi nơi và bất cứ ở địa vị xã hội nào để phục vụ Ngài. Ngày nay cũng như ngày xưa, Dân Chúa cần đến các vị hướng dẫn mạnh mẽ và can đảm  các vị Chủ chăn thánh thiện và khôn ngoan. Các vị chủ chăn không phải là một sự khám phá của loài người hay sản phẩm của những đòi hỏi của xã hội. Chính Chúa Giêsu truyền dạy: "Các con hãy xin Chủ ruộng sai thợ đến làm trong cánh đồng của Người. Sự hiện diện của các Vị chủ chăn là một ơn ban của Thiên Chúa và là thành quả của lời cầu nguyện liên lỉ, nhất là của các gia đình sống đầy đủ ơn kêu gọi Kitô của mình. Hôm nay đây tôi xin anh chị em cầu nguyện nhiều cho các Vị chủ chăn, tín nhiệm nơi các ngài, như những người làm cho anh chị em gặp được khuôn mặt dịu hiền của Ðấng Cứu Thế và lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa. Nếu anh chị em sống trong hiệp thông với các vị chủ chăn, thì Chúa Kitô ở bên cạnh anh chị em". ÐHY nói thêm: "Các Giám mục và Linh mục thi hành nhiệm vụ chủ chăn đàn chiên Chúa, giúp anh chị em giải thoát khỏi tội lỗi, và ban các Bí tích cho anh chị em, nhất là Thánh Thể, Bánh ban sự sống đời đời. Linh hồn anh chị em là Ðền thờ thiêng liêng, trong đó, từ lúc lãnh Phép Rửa tội, Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị. Vì là Ðền thờ Chúa, mỗi người trong chúng ta có thể nói: Thiên Chúa ở trong tôi. Thiên Chúa vui mừng được ở trong Giáo hội của anh chị em, nhưng Ngài còn vui mừng hơn nữa, nếu anh chị em hiến dâng tâm hồn cách thành thực và tận tình,  làm Ðền thờ cho Người ngự trị. Trước khi ngự trị trong đền thờ xây cất bằng đá, gạch, Chúa muốn ngự trị trong tâm hồn con người. Hơn nữa, Chúa ngự trị trong một đền thờ nhiều ít, tùy theo con người tụ họp trong đó, đón tiếp Ngài trong tâm hồn mình hay không. Nếu chúng ta, các tín hữu Kitô, quen gọi các tòa nhà thánh của chúng ta là "nhà thờ", thì nhà thờ thực, tức Giáo hội sống động,  chính là chúng ta vậy".

Sau đó, ÐHY Tổng trưởng giải thích vẻ xinh đẹp và sự cao cả của đức tin Công giáo, vì đức tin này làm cho các tín hữu trở "dân tư tế" (popolo sacerdotale), nghĩa là một dân cầu nguyện, ca ngợi, tôn thờ Thiên Chúa, nhất là cử hành Bí tích Thánh Thể; Ðức Tin còn làm cho các tín hữu trở nên "dân tiên tri", rao giảng Tin Mừng (popolo profetico). Vì thế mỗi một tín hữu Công giáo có bổn phận truyền giáo, trở nên chứng nhân của Chúa Kitô trong gia đình, nơi làm việc, trong chính trị, trong hoạt động xã hội; Ðức tin làm cho các tín hữu trở nên men trong bột giữa thế gian này (x. Mt 13, 33). Ðức tin làm cho các tín hữu trở nên "dân vương gia" (popolo regal ) , nghĩa là những người phục vụ tha nhân. Trong bữa tối sau cùng, Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. ÐHY giải thích: "Anh chị em hãy mặc áo của người phục vụ trong Giáo hội và hãy đem tình yêu thương và hòa bình đến cho mọi người".

Nhân danh các Thánh Tử đạo Nam Hàn - ÐHY kết thúc bài giảng khuyên các chủng sinh và anh chị em giáo dân hãy nêu cao gương sáng của các Thánh Tử đạo Ðại Hàn, được ÐTC Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc Hiển Thánh trong chuyến viếng thăm mục vụ thứ nhất tại Nam Hàn, tháng 5 năm 1984, nhân dịp mừng kỷ niệm 200 năm dân tộc Ðại Hàn lãnh nhận đức tin, lúc đó do chính người giáo dân Ðại Hàn, từ Trung quốc trở về đem Tin Mừng cho người đồng hương mình. ÐHY Sepe nói: "Nhân danh các Thánh Tử đạo Ðại Hàn: Các Thánh Anrê và Thánh Phaolô cùng các bạn tử đạo ----(103 vị, trong số 300 vị tử đạo, đã được tôn phong lên bậc Hiển Thánh)----, tôi khuyên anh chị em, với lòng can đảm và nhiệt thành, hãy đem việc rao giảng Tin Mừng ra ngoài biên giới giáo xứ của anh chị em, như vậy Chúa Giêsu có thể đến với tâm hồn của tất cả các người đồng hương của anh chị em".

Trong 200 năm lãnh nhận Tin mừng, số giáo giáo dân Ðại Hàn lên tới một triệu 700 ngàn. Sau chuyến viếng thăm mục vụ thứ nhất của ÐTC, trong dịp kỷ niệm 200 năm lãnh nhận Tin Mừng,  HÐGM Nam Hàn đưa ra chiến dịch: Mỗi gia đình Công giáo Nam Hàn phải chinh phục một gia đình ngoài Công giáo. Chiến dịch này đã đem lại những thành quả tốt đẹp. Trong chuyến viếng thăm thứ hai, tháng 10 năm 1989, sau 5 năm, nhân dịp cử hành Ðại Hội Thánh Thể quốc tế tại Seoul, số người Công giáo tăng lên gần gấp đôi: ba triệu.  Trong lúc ÐHY Tổng trưởng Bộ Truyền giáo viếng thăm Nàm hàn, số người Công giáo Nam Hàn đã lên tới 4 triệu, chiếm 10% dân số toàn quốc (Nam Hàn). Ðây là thành quả cụ thể của "Máu các Thánh Tử đạo" ----(Sanguis Martyrum, semen christianorum: Máu các Vị Tử đạo là hạt giống trổ sinh nhiều tín hữu Kitô khác)------ của hai chuyến viếng thăm của ÐTC và nhất là của sự hăng say truyền giáo của Giáo hội Nam Hàn, cách riêng của anh chị em giáo dân. Giáo hội Nam Hàn vẫn được gọi là Giáo hội của người giáo dân, vì chính người giáo dân đã đem Tin Mừng vào trong nước cho người đồng hương và hiện nay vẫn nhiệt thành tham gia vào công việc mục vụ và truyền giáo trong và ngoài nước.

Trong dịp này, ÐHY Sepe đã viếng thăm Ðại chủng viện Suwon. Giáo phận Suwon được thành lập năm 1963, là một trong các giáo phận phụ thuộc Giáo Tỉnh Seoul. Ðại chủng viện được mở năm 1984, năm kỷ niệm 200 năm Ðại Hàn lãnh nhận Tin Mừng và chuyến viếng thăm lần thứ nhất của ÐTC Gioan Phaolô II. Ðại chủng viện Suwon có 280 chủng sinh. Trong toàn quốc có hơn một ngàn chủng sinh. Ban giám đốc và giáo sư đại chủng viện Suwon gồm những vị linh mục có lực học cao và tinh thần đạo đức. Vị linh hướng được giúp đỡ bởi 5 linh mục khác nữa.

Cách đây hai năm, HÐGM Nam Hàn đã được phép Tòa Thánh lập "Giáo Hoàng Học Viện" tại Roma, thủ đô Giáo hội, để thâu nhận các linh mục do các giáo phận Nam Hàn gửi đến Roma theo học tại các Ðại Học Công giáo của Tòa Thánh. ÐTC đã đến làm phép khánh thành Học viện này, với sự hiện diện đông đủ của các Giám mục Nam Hàn. Ðây là một hãnh diện của Giáo hội Nam Hàn, Giáo hội duy nhất tại miền Viễn Ðông có Giáo Hoàng Học viện tại thủ đô Giáo hội.

Trong diễn văn đọc cho các chủng sinh đại chủng viện Suwon, ÐHY Tổng trưởng bộ Truyền Giáo nói: "Tôi nhìn vào các chủng sinh này với tâm hồn đầy tràn hy vọng, bởi vì các chủng sinh được mời gọi, trong chương trình của Thiên Chúa, trở nên những vị hướng dẫn thiêng liêng của Giáo hội Ðại Hàn". Nói riêng với Ban Giám đốc và Giáo huấn, ÐHY căn dặn: "Trong cơ sở huấn luyện này, mọi chương trình và nỗ lực luôn luôn hướng về việc khám phá hồng ân đặc biệt của ơn kêu gọi linh mục, và hướng đến việc đánh giá ơn kêu gọi này. Ðể trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, cần phải dấn thân vuợt qua mọi cám dỗ của sự tầm thường và của chủ nghĩa theo thời,  hiện đang lan tràn trong xã hội chúng ta. Nhưng tôi tin chắc rằng các Vị Chủ chăn, Giám mục và Linh mục, sẽ có khả năng nhận biết và vượt qua các cám dỗ này.... Tôi mời gọi mọi người tỉnh thức canh phòng, để nhất là hàng giáo sĩ trẻ trung và các chủng sinh mới không bao giờ bị lấn át bởi cám dỗ của hiệu năng".

Ban chiều, ÐHY trở về Tòa Sứ Thần tại Seoul. Ngày 5 tháng 7/2002, ngài chủ tế thánh lễ phong chức Linh mục cho 43 thầy sáu trong nhà thờ chính tòa Seoul và ngày hôm sau ngài gặp HÐGM Nam Hàn tại Tòa Sứ thần. Về hai biến cố này, chúng tôi xin tường thuật trong bài sau.

 


Back to Home Page