Các cuộc nói chuyện về hiệp nhất phải tiếp tục

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các cuộc nói chuyện về hiệp nhất phải tiếp tục.

Vatican (Zenit 1/07/2002) - ÐTC nói cho một phái đoàn Chính thống giáo rằng đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo phải hướng về phía trước, mặc cho tiến trình có vẻ chậm chạp.

Kiểm điểm lại việc đối thoại thần học bắt đầu từ năm 1979 giữa hai giáo hội, ÐTC Gioan Phaolô II nói, tiến trình dường như chậm chạp trên con đường đại kết, nhưng việc này không thể loại trừ niềm hi vọng vào việc hiệp nhất trong tương lai.

ÐTC đưa ra nhận định của ngài hôm thứ bảy (29/06/2002) khi tiếp phái đoàn Chính thống giáo đang viếng thăm Vatican,  để mừng trọng thể lễ hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô. Truyền thống viếng thăm nầy sẽ được đáp trả bởi phái đoàn Công giáo sẽ đến Istabul,  để mừng lễ thánh Anrê vào ngày 30/11/2002.

ÐTC nói, "mặc cho những cố gắng của chúng ta, đối thoại này đánh dấu bước tiến của chúng ta; chúng ta nhìn thấy sự bất lực của mình  để vượt qua sự chia cách vừa  tìm thấy nơi mình sức mạnh để tìm kiếm với lòng hi vọng cho tương lai."

Ngài nói thêm, "sự chia rẽ trong giai đoạn không được làm nhục chí chúng ta. Chúng ta không thể chấp nhận trạng thái làm việc với thái độ lơ là. Chúng ta không thể nào từ chối  việc tiếp tục đối thoại thần học, một bước tiến không thể thiếu được huớng về hiệp nhất."

ÐTC nhắc rằng, "nhiều việc cần phải được thực hiện,  đặc biệt trong cái nhìn của những nổ lực nhằm củng cố hoặc mang lại hòa bình,  tại những vùng khác nhau của thế giới, bao gồm Thánh địa."

Ngài nói, để biến đổi thế giới, "chúng ta phải liên kết các lực lượng, để sát cánh với nhau, và để hành động cùng nhau. Ngài kết luận, một cuộc "đối thoại trong bác ái" phải nâng đỡ và nuôi dưỡng "đối thoại trong sự thật", nghĩa là, cần có xác tín để vượt qua những cản trở thần học vẫn còn chia cách giữa hai giáo hội.

 


Back to Home Page