Linh mục Dòng Ða Minh

đầu tiên được thụ phong tại Kiev

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Linh mục Dòng Ða Minh đầu tiên được thụ phong tại Kiev.

Tin Kiev, Ukraina (Zenit, 01/07/2002) - Lần đầu tiên kể từ khi chế độ cộng sản xô- viết bị sụp đổ, một thầy phó tế dòng Ða Minh  được thụ phong linh mục vào cuối tuần qua.  Thầy Angelic Kitsula, sinh quán tại miền tây Ukraina, vừa được Ðức Cha Jan Purwinski thuộc giáo phận Kiev-Zhytomyr truyền chức linh mục tại vương cung thánh đường Thánh Alexander theo nghi thức La tinh.  Cha Kitsula đã theo học tại Varsava và Kracow, Ba Lan.

Các tu sĩ Dòng Thuyết Giáo - thường gọi là Dòng Ða Minh - đến Kiev chỉ vài năm sau khi Dòng tu chuyên trách giảng thuyết của họ được thành lập vào năm 1216.  Các tu sĩ này xuất xứ từ Kracow, dưới sự lãnh đạo của Thánh Gia-xin-tô, một môn sinh của Thánh Ða Minh.  Sứ vụ truyền giáo của họ đã được chuẩn y bởi một sắc chỉ do ÐTC Gregorio ban hành năm 1234, ủy thác cho họ nhiệm vụ đi đến với dân Nga và các dân tộc ngoại giáo khác.

Giáo xứ Thánh Alexander, nơi diễn ra lễ truyền chức, chịu chung số phận với địa phận theo nghi thức La tinh dưới chế độ Xô viết.  Năm 1937, cơ quan mật vụ KGB giết chết cha sở, đóng cửa giáo xứ và cải tạo ngôi thánh đường.  Nhà thờ đã được trao trả lại cho Hội Thánh Công giáo Roma hồi năm 1991, sau khi thành  lập quốc gia Ukraina độc lập.  Cộng đoàn giáo xứ hiện nay do cha Jan Krapan, quê quán ở Latvia, đảm trách, và đang khởi công sử sang lại ngôi thánh đường nhờ sự ủng hộ về mặt tài chánh từ các tổ chức bác ái của Ðức,  như  tổ chức "Tái Thiết" (Renovabis) và  tổ chức "Trợ Giúp Giáo Hội Ðau Khổ".

 


Back to Home Page