Lễ Giáng sinh năm 2001

tại Roma và tại Bêlem

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ Giáng sinh năm 2001 tại Roma và tại Belem.

Vatican - 25.12.2001 - Trong Ðền thờ Thánh Phêrô, lúc Nửa Ðêm, ÐTC chủ tế Thánh lễ Nửa Ðêm mừng Chúa giáng sinh. Cùng đồng  tế với ÐTC có nhiều vị Hồng Y thuộc Giáo Triều hoặc hiện diện tại Roma.

Sáng Lễ Giáng sinh, sau Thánh lễ trong Ðền thờ do một Vị Hồng Y chủ tế, thì lúc 12 giờ trưa, ÐTC lên Bao Lơn trước Ðền thờ để đọc sứ điệp và ban phép lành "Urbi et Orbi" (cho Thành Roma và cho toàn Thế giới). Thánh lễ Nửa Ðêm và Lễ nghi đọc sứ điệp Giáng sinh được hơn 50 đài truyền hình thế giới tiếp vận để phổ biến đi các nơi.

Năm nay (2001), sau Lễ Giáng sinh, ÐTC không ra nghỉ ít ngày tại Trại hè Castelgandolfo. Thứ tư 26/12/2001, thay vì buổi tiếp kiến chung hằng tuần, ÐTC sẽ ra cửa sổ phòng làm việc lúc 12 giờ, để đọc kinh Truyền Tin và ban Phép lành cho dân chúng tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Chiều 31 tháng 12/2001, ngày cuối năm, ÐTC sẽ chủ tọa lễ nghi hát Kinh Chiều và Kinh Te Deum (tạ ơn) trong Ðền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của các cha sở thuộc Giáo phận Roma.

Tại Belem, Ðức Giáo chủ Michel Sabbah, không kể chi tình hình khó khăn, đã đến Be lem để chủ tọa cuộc rước kiệu chiều 24 tháng 12 và cử hành thánh lễ trọng thể Nửa Ðêm trong Ðền Thờ Sinh nhật kính Thánh Catarina. Thánh Lễ được Ðài Truyền hình Telepace ( Roma ) truyền trực tiếp. Không có gì đáng tiếc xẩy ra.

 


Back to Home Page