ÐTC gởi sứ điệp đến

các nhà lãnh đạo các dòng tu tại Âu châu

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC gởi sứ điệp đến các nhà lãnh đạo các dòng tu tại Âu châu.

Vatican (CWNews 28/11/2001). ÐTC Gioan Phaolô II hôm thứ Tư (28/11/2001) đã gởi một sứ điệp đến cho các tham dự viên của công hội lần thứ 10  của hiệp hội các bề trên của các hội dòng tại Âu châu đang tụ họp tại Salzburg, Áo quốc,  từ ngày 26/11/2001 đến 2/12/2001. Hiệp hội này bao gồm 41 cộng đoàn dòng tu tại Âu châu.

Trong sứ điệp, ÐTC chỉ nhắm đến vần đề  "về tình trạng thiếu  ơn gọi và già nua của các cộng đoàn dòng tu." Mặc dầu sự việc này có thể "đưa đến việc nãn chí" tuy nhiên ÐTC nói, "giả mù đối với sự thật nầy cũng không phải là cách giải quyết." Và đây là lý do tại sao ÐTC kêu gọi các cộng đoàn dòng tu nên khuyến khích trao đổi các chương trình và tham gia vào các dự án chung. Ngài hi vọng rằng "các tu hội của đời sống thánh hiến và các cộng đoàn của đời sống tu sĩ luôn luôn trở nên cái gì hơn là những gì họ là;  đó là dụng cụ phục vụ cho việc tái rao giảng tin mừng tại Âu châu.

Mục đích của hiệp hội các bề trên của các hội dòng Âu châu là để cung cấp sự trợ giúp cho các bề trên của các dòng tu tại Âu châu. Năm nay, có 70 tham dự viên đến để phân tích nguồn gốc các hội dòng tại Âu châu nhằm cung cấp cho họ quan điểm vào lúc khởi đầu  ngàn năm thứ ba."

 


Back to Home Page