Cuộc điều tra về lạm dụng tính dục trẻ em

trên 130 nghi phạm

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc điều tra về lạm dụng tính dục trẻ em trên 130 nghi phạm.

London (Zenit 28/11/2001) - Hôm thứ tư (28/11/2001), đài BBC tường trình, hơn 130 nghi phạm đang bị giam giữ như là một phần của chiến dịch quốc tế nhằm chấm dứt nạn buôn bán hình ảnh dâm ô trẻ em và lạm dụng trẻ em vị thành niên.

Trong một chiến dịch bất ngờ, cảnh sát tại Anh quốc và Tô cách lan đã lục soát nhiều căn nhà của các nghi phạm và tịch thu nhiều tài liệu vi tính của họ.

Qua cơ quan tội phạm quốc gia, cảnh sát taị Anh quốc theo dõi các trang Web trên mạng của những người cung cấp phim ảnh dâm ô trẻ em, chiến dịch đã được chuẩn bị từ mười tháng qua. Các nhân viên đã thành công trong việc thaó gỡ hơn 30 nhóm tin trên mạng chuyên cung cấp hình ảnh dâm ô trẻ em. Những nhóm này có  hơn 60,000 hình ảnh dâm ô được cài trên mạng, và có thể copy từ Internet.

 


Back to Home Page