ÐTC triệu tập

cuộc gặp mặt tại Vatican

cho các nhà lãnh đạo công giáo tại thánh địa

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC triệu tập cuộc gặp mặt tại Vatican cho các nhà lãnh đạo công giáo tại thánh địa.

Vatican (Zenit 28/11/2001) - ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi các nhà lãnh đạo Công giáo tại Thánh địa gặp mặt taị Vatican vào ngày 13/12/2001 để thảo luận về "tương lai của người Kitô taị Thánh địa."

Trong một thông báo cho báo chí, phát ngôn viên tòa thánh tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls diễn tả cuộc họp có "tính cách hoàn toàn mục vụ." Tiến sĩ Navarro-Valls nói tiếp, ÐTC đã đưa ra sáng kiến, bởi vì "hoàn cảnh nhạy bén tại thánh địa," để một lần nữa nói lên "tinh thần gần gũi của ngài đối với những người ở đây và chia sẻ tấm thảm kịch trong cuộc sống hằng ngày với họ, một cuộc sống thường bị ghi dấu bởi  bạo động và những hành động phân biệt. Cuộc họp sẽ qui tụ các nhà lãnh đạo các cộng đoàn thuộc những nghi thức khác nhau tại thánh địa, và các vị chủ tịch của một vài cộng đồng giáo hội; cuộc họp nhằm cống hiến khả năng có thể để chứng tỏ mối bận tâm của toàn thể giáo hội đối với những Kitô hữu tại đó, đặc biệt đối với cộng đoàn công giáo, cũng như biểu hiện xác tín chung đối với sự hiện diện liên tục hàng ngàn năm trong vùng của họ."

 


Back to Home Page