ÐTC tiếp các Vị chủ tịch các Miền

và các Tỉnh tự trị nước Ý

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp các Vị chủ tịch các Miền và các Tỉnh tự trị nước Ý.

Sáng thứ Năm 29/11/2001, trong Phòng Khánh Tiết "Clementina"  của Phủ Giáo Hoàng, ÐTC tiếp các vị chủ tịch các Miền và các Tỉnh tự trị nước Ý (tương tự các vị Thống đốc các Tiểu Bang Hoa kỳ), do ông Enzo Ghigo, chủ tịch Hội đồng các Chủ tịch Miền hướng dẫn. Ðây là lần đầu tiên có một buổi tiếp kiến như vậy, sau cuộc gặp gỡ chung tất cả các vị trách nhiệm về hành chánh của các Miền và các Tỉnh tự trị trong nước Ý. Nước Ý được chia thành 19 miền, có miền tự trị nhiều hơn, có miền ít hơn.  Hiện nay các miền đang đi đến tự trị về hành chánh khỏi Trung ương, theo chính sách phân quyền, trừ hai lãnh vực quân sự và ngoại giao.

Trong diễn văn đọc cho các Vị Chủ tịch miền, ÐTC nhấn mạnh đến một số vấn đề quan trọng sau đây: Gia đình, trường học, tình  liên đới đối với các người hèn yếu, các người nghèo khổ, đau yếu, hoặc gặp khó khăn.

Sau khi chào thăm và cảm ơn các Vị chủ tịch về việc viếng thăm này, ÐTC nói: "Trong khi hành động với tinh thần xả kỷ, các Vị hãy làm cách nào để các thể chế đem đến cho mọi công dân, không một kỳ thị nào cả, cơ hội tham dự tự do và tích cực vào việc soạn thảo những nguyên tắc nền tảng về luật pháp của cộng đồng chính trị, cũng như vào việc quản trị các công việc chung. Ðây là những chỉ dẫn của Công đồng chung Vatican II, hiện vẫn có giá trị và sức mạnh của nó".

ÐTC nói tiếp: " Tôi không xin các Vị lo lắng đến việc tổ chức mà thôi.  Cần phải bảo đảm để các thể chế luôn luôn có khả năng cổ võ tình liên đới giữa con người với nhau, theo đuổi công ích và đón nhận sự đóng góp tự trị và nguyên thủy của các đoàn thể xã hội khác nhau, bằng việc công nhận nơi các đoàn thể này môi trường hoạt động riêng biệt, theo nguyên tắc hỗ tương". ÐTC không đi vào chi tiết của việc tự trị các Miền, nhưng ngài nhấn mạnh đến sự quan trọng là các Miền, với sở trường riêng, được thi hành quyền lập pháp và quyền hành chánh của các cộng đồng địa phương. Như vậy, các miền mới có cơ hội lập chính phủ riêng với những nguyên tắc nền tảng, để công việc được tiến hành và phát triển.

Ðức Gioan Phaolô II khuyến khích các vị cầm quyền cộng tác với nhau để cùng mưu công ích cho người dân, những nguời mà nhà cầm quyền có nhiệm vụ phục vụ. ÐTC nói: "Tôi muốn nhắc lại: trong việc tôn trọng sở trường của nhau, cần đi đến sự cộng tác giữa các Miền và các cơ cấu khác nhau của Cộng đồng Giáo hội đia phương". Theo chỗ chúng tôi biết: Hiện nay, sự cộng tác giữa thế quyền và thần quyền tại Ý được coi là tốt đẹp, nhưng không thiếu những cản trở cho nhiều hoạt động của Giáo hội do trào lưu "tục hóa xã hội" gây nên, cách riêng trong lãnh vực học đường. Các trường công giáo được tự do hoạt động, nhưng cho tới lúc này vẫn không nhận được sự trợ cấp tài chánh của Nhà Nước, như tại hầu hết các nước Châu Âu. Ðây là vấn đề Giáo hội tại Ý đã và còn đang tranh đấu.

Ðề cập đến các vấn để khẩn cấp, ÐTC nói: "Ðể giải quyết các thách đố khẩn cấp xã hội và kinh tế trong lúc này, cần có sự đóng góp quảng đại  của mọi người. Các vị Hành chánh, người đã được người dân trao phó cho trách nhiệm hướng dẫn và quản trị, phải quan tâm luôn luôn đến họ và phải coi hoạt động chính trị và hành chánh của mình như một phục vụ.

ÐTC nói đến "cai trị là phục vụ": Ðây là một điều khó hiểu đối với nhiều người làm chính trị. Người cầm quyền vẫn coi mình là những người cai trị và người dân là những người bị trị, không được tôn trọng, cả trong những quyền căn bản của họ, nhiều lúc phải gánh chịu nhiều bất công và sống trong cảnh cùng cực.

Trong việc cai trị, ÐTC nêu lên điểm then chốt này: mọi cái phải tập trung vào con người.  Ngài nói cách mạnh mẽ: "Trung tâm mọi dự án của các Vị phải luôn luôn là con người. Con người phải là sự lo lắng liên lỉ của các Vị. Các Vị hãy lo lắng đến gặp gỡ tất cả những gì liên hệ đến sự sống và những nhu cầu của con người: từ sức khỏe đến việc cứu tế xã hội, đến việc giáo dục, việc huấn nghiệp, đến nền văn hóa và tài sản lịch sử nghệ thuật,  đến việc làm và các hoạt động sản xuất, đến việc bảo tồn lãnh thổ và lành mạnh môi sinh...".

Trong việc thi hành quyền hành chánh, ÐTC còn lưu ý Nhà Cầm quyền về việc lo lắng huấn luyện các thanh niên nam nữ muốn lập gia đình, bằng cách nâng đỡ  họ với những phương tiện tương xứng để họ có thể chu toàn bổn phận gia đình và xã hội. ÐTC nghĩ đến những chờ đợi của nhiều thanh niên nam, nữ, vì không tìm được công ăn việc làm và nhà ở, họ phải chậm lại việc cử hành hôn nhân và việc lập gia đình; ngài nghĩ đến vấn đề giáo dục con cái và sự giúp đỡ cần thiết lẫn nhau giữa các thành viên của gia đình.

Một điểm khác được ÐTC nhấn mạnh  là việc lo lắng đến các trường học. Trong phạm vi giáo dục tại học đường, cần có sự cộng tác giữa Nhà nước và các Miền, để bảo đảm sự tự do lựa chọn giáo dục con cái của mỗi một gia đình".

Ngoài các vấn đề trên đây, ÐTC còn nhắc đến tính cách đa hình thức chính đáng về những khuynh hướng khác nhau; việc khác biệt này không chống lại tình liên đới và sự cộng tác  cần thiết cho các thực tại địa phương, bởi vì sự tự trị của các miền hay của từng tỉnh phải luôn luôn được linh động bởi ý thức và trách nhiệm thuộc về một cộng đồng quốc gia thống nhất và duy nhất. ÐTC nói: "Chúng ta đang sống trong một xã hội "hoàn cầu hóa", nhưng cần phải bảo tồn cả những quyền của mỗi địa phương, nhưng cũng luôn luôn liên kết các quyền này với những đòi hỏi của cộng đồng chung".

Kết thúc diễn văn, ÐTC cầu chúc các Vị chủ tịch, trong chức vụ và trách nhiệm của mình thu được nhiều thành công tốt đẹp. Ngài nói: "Xin Thiên Chúa phù họ các nỗ lực của các Vị trong phục vụ con người, được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Xin Ðức Trinh Nữ Maria, rất được người dân Ý sùng kính, giúp đỡ và che chở  các Vị. Tôi xin bảo đảm lời cầu nguyện riêng cho các Vị và với tình yêu mến tôi ban Phép lành Tòa Thánh cho các Vị, cho các người trong gia đình các Vị, cho các người cộng tác của các Vị và cho tất cả những ai các Vị đại diện".

Trong dịp này, các Vị chủ tịch Miền dâng tặng ÐTC một số dụng   cụ về Y tế, để trang bị Bệnh viện Nhi đồng ở Betlem mới bị bom. Ðây cũng là một cử chỉ - theo ông Chủ tịch các Miền nước Ý giải thích -  biểu lộ sự tham dự vào Ngày cầu nguyện, đối thoại và ăn chay do ÐTC huy động các tôn giáo tại Thành phố Assisi, vào ngày 24 tháng Giêng 2001.

 


Back to Home Page