ÐTC bổ nhiệm

Tân Giám Mục Hua Liên Ðài Loan

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Tawian

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức cha Philipphê Hoàng Triệu Minh làm Giám Mục chính tòa Giáo Phận Hoa Liên.

Vatican, Thứ tư 28.11.2001 - (Zenit ZF01112806 2001-11-28) - Ngày 28/11/2001, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm một người Ðài Loan làm tân Giám Mục chính tòa Giáo Phận Hoa Liên: Ðức Cha Philipphê Hoàng Triệu Minh, nguyên là Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Cao Hùng.  Ðức Thánh Cha đã chấp nhận đơn từ chức của Ðức Cha Anrê Tiền Chí Thuần (Nguyên Giám Mục Hua Liên).

 


Back to Home Page