Huấn Ðức của ÐTC

trong buổi tiếp kiến chung

sáng thư Tư  28 tháng 11/2001

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thư Tư  28 tháng 11/2001.

Tin Vatican (Va 28/11/2001): Trong buổi tiếp kiến chung theo thường lệ hằng tuần, vào sáng thứ tư, ngày 28 tháng 11/2001, trong Ðại Thính Ðường Phaolô Ðệ Lục, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, tiếp tục đề tài chung nói về các thánh vịnh, và đã giải thích thánh vịnh 116, thánh vịnh mời gọi  hãy chúc tụng Thiên Chúa  vì tình thương của ngài thật cao cả. Thánh Vịnh nầy được dùng trong  giờ Kinh Phụng Vụ Sáng Thứ Bảy tuần thứ nhất.

ÐTC quả quyết rằng thánh vịnh  116, thánh vịnh ngắn nhất trong các thánh vịnh,  tôn vinh "giao ước giữa Thiên Chúa và Dân Ngài, trong khung cảnh phổ quát của toàn thể vũ trụ, bởi vì thánh vịnh không chỉ ngỏ lời với dân Israel mà thôi, mà còn kêu mời tất cả mọi dân tộc trên thế giới hãy chúc tụng Thiên Chúa... Vì thế, chúng ta có thể nói, đây là lời cầu nguyện đại kết, đại đồng, ôm trọn lấy tất cả mọi dân tộc, mặc cho những khác biệt về nguồn gốc, lịch sử và văn hóa.

Tình thương của Thiên Chúa luôn trung tín, không bao giờ bị vơi đi. Ngài không bỏ rơi con  người chúng ta cho mặc kệ chúng ta, không để chúng ta rơi vào cảnh tối tăm của vận mệnh mù quáng, trống rổng và chết chóc. ÐTC nhấn mạnh rằng Thiên Chúa yêu thương con người, một cách không điều kiện, không bao giờ mệt mõi, không bao giờ tàn phai. Vì thế, chúng ta hãy chúc tụng Chúa, hãy ngợi khen ngài mãi mãi. Ước chi lời khen ngợi Thiên Chúa được thể hiện bằng chính đời sống, trước khi bằng những lời nói.

 


Back to Home Page