Sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô II

về Ngày thế giới cầu nguyện cho các ơn kêu gọi

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô II về Ngày thế giới thứ 39 cầu nguyện cho các ơn kêu gọi.

Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" (L'Osservatore Romano), số ra ngày Chúa nhật 25.11.2001, đăng nguyên văn Sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô II về Ngày thế giới thứ 39 cầu nguyện cho các ơn kêu gọi. Sứ điệp được ký ngày mồng 8  tháng 9 năm 2001, lễ Sinh nhật Ðức Trinh Nữ Maria,  tại Trại Hè Castelgandolfo; nhưng chỉ được công bố vào thứ bẩy   24.11.2001 và được đăng trên báo chí công giáo ngày hôm sau. Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn kêu gọi được cử hành hằng năm vào Chúa nhật thứ bốn Phục sinh. Năm tới đây 2002 sẽ được cử hành vào ngày 21 tháng 4/2002 trong toàn Giáo hội công giáo. Tại một số quốc gia, vì những lý do khác nhau, HÐGM ấn định vào ngày khác.

ÐTC cho công bố trước sứ điệp, để mọi người, cách riêng các vị có trách nhiệm về mục vụ, về cổ võ các ơn kêu gọi suy tư, phổ biến,  giải thích và cầu nguyện. Ðầu đề của Sứ điệp là "Ơn gọi nên thánh". Ơn gọi nên thánh liên kết chặt chẽ với đời sống của mỗi  tín hữu Kitô, và cũng là lời mời gọi đã được ÐTC nhấn mạnh trong Tông thư bế mạc Năm Thánh "Novo Millennio ineunte" (Bước vào Ngàn năm mới). Từ đầu năm 2001, trong nhiều dịp và trong nhiều diễn văn đọc cho các giới khác nhau, cách riêng cho các vị Giám mục đến Roma  viếng Tòa Thánh (Ad Limina), ÐTC nhấn mạnh đến bổn phận nền tảng và khẩn cấp này. Trong sứ điệp ÐTC còn rõ ràng hơn nữa: "Giáo hội là "nhà của sự thánh thiện", và đức ái của Chúa Kitô, do Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy, là linh hồn của Giáo hội. Trong Giáo hội mọi tín hữu Kitô giúp đỡ lẫn nhau khám phá và thực hiện ơn gọi riêng của mình trong việc lắng nghe Lời Chúa, trong cầu nguyện, trong việc tham dự tích cực vào các Bí tích và trong việc tìm kiếm liên lỉ khuôn mặt của Chúa Kitô nơi anh chị em mình".  Riêng với các Giám mục và Linh mục, ÐTC viết: "Các Giám mục và các Linh mục, những người đầu tiên cần trở nên  chứng nhân của sự thánh thiện của Thừa tác vụ đã lãnh nhận như ơn ban riêng. Cùng với đời sống và giáo huấn, các vị hãy biểu lộ  niềm an vui theo Chúa Giêsu, Chủ chăn nhân lành, và hãy biểu lộ sức hiệu nghiệm canh tân của Mầu nhiệm Phục sinh cứu chuộc".

Ơn gọi nên thánh của các Giám mục cũng đã được nhiều Nghị phụ đề cập đến cách riêng trong Khóa họp thường lệ thứ 10 vừa qua của Thượng Hội Ðồng Thế Giới về đề tài: "Giám mục người phục vụ Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô cho niềm hy vọng của thế giới". Không những ÐTC mời gọi các vị có trách nhiệm cao trong Giáo hội trở nên thánh, nhưng ngài còn yêu cầu các ngài hãy giúp đỡ, bằng chính sự thánh thiện đời sống của mình, những người được trao phó cho các ngài, để họ cũng  tiến lên bậc trọn lành, như Công đồng Vatican II đã dạy: "Việc nên thánh là ơn gọi chung của mọi tín hữu Kitô".

Trong sứ điệp về Ngày cầu nguyện cho các ơn kêu gọi, ÐTC không giấu giếm những khó khăn chung của "việc khan hiếm các ơn kêu gọi Linh mục và đời sống tận hiến", nhưng không vì thế mà ít đòi hỏi hơn với các thí sinh và trở nên bằng  lòng với việc huấn luyện thiêng liêng tầm thường, để có nhiều ơn kêu gọi. Ðây là điều tuyệt đối sai lầm. Trái lại ÐTC căn dặn: "Phải lưu ý lựa chọn chu đáo hơn và chú đến việc huấn luyện hoàn toàn hết sức có thể, đối với những ai, sau khi đã trở nên những thừa tác viên và chứng nhân của Chúa Kitô, sẽ được gọi xác nhận, bằng sự thánh thiện đời sống của mình, điều họ sẽ rao giảng và cử hành".

Các vị trách nhiệm về đời sống chủng viện cũng như Tập viện, vì lý do khan hiếm ơn kêu gọi, cách riêng tại thế giới Tây phương hay vì hoàn cảnh khó khăn nào đó, đừng để mình bị cám dỗ "quan tâm về lượng hơn là phẩm".

Nói đến mục vụ ơn kêu gọi, ÐTC nhấn mạnh: "Không một ai được phép cảm thấy mình không có trách nhiệm về mục vụ ơn kêu gọi. Ngài viết: "Thực sự, tất cả Cộng đồng Giáo hội là nơi trong đó các ơn kêu gọi do Chúa thúc đẩy được biểu lộ, phát triển". Nhưng ÐTC nhấn mạnh cách riêng đến sự quan trọng của các ơn kêu gọi riêng biệt về đời  tận hiến trong chức linh mục, trong đời sống tu dòng..." Nếu mỗi một ơn kêu gọi trong Giáo hội - lời ÐTC - là để phục vụ sự thánh thiện, nhưng có một số, như ơn kêu gọi về Thừa tác vụ thánh và đời sống tận hiến, là một phục vụ  hoàn toàn khác thường, bởi vì những ai lựa chọn con đường của Thừa tác vụ thánh, biết rõ ràng rằng: Thừa tác vụ thánh xét theo bản chất là một ơn gọi tiến lên đường thánh thiện, nghĩa là ơn gọi của việc ước mong theo gương Chúa Kitô "nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục"; là một ơn kêu gọi của tình yêu hoàn toàn đối với các linh hồn và hiến thân cho ích lợi của họ".

ÐTC nhắc đến vai trò quyết định của các gia đình về ơn kêu gọi. Trong vấn đề ơn kêu gọi "gia đình nắm giữ một vai trò quan trọng,  bởi vì gương sáng của cha mẹ là quyết liệt đối với sự đáp lại quảng đại của con cái. Sự thánh thiện của tình yêu đôi bạn, sự hòa hợp của đời sống gia đình, tinh thần đức tin, nhờ tinh thần này các vấn đề khó khăn hằng ngày của đời sống được vượt qua, việc cởi mở với người khác, nhất là đối với các người nghèo khổ, việc tham dự vào đời sống cộng đồng Kitô .... tất cả đều tạo nên môi trường xứng hợp cho việc lắng nghe tiếng Chúa gọi và cho việc đáp lại quảng đại của con cái".

Trong bối cảnh của Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn kêu gọi được cử hành ngày 21 tháng tư năm 2002, ÐTC nhắc đến Ðại Hội thứ Ba của Châu Mỹ về ơn kêu gọi: "Thừa tác vụ thánh và đời sống tận hiến", được tổ chức tại Hoa kỳ, vào Chúa nhật thứ bốn Phục sinh. ÐTC viết: "Tôi rất hài lòng về sáng kiến này, một sáng kiến nhằm giải quyết một trong các vấn đề then chốt của Giáo hội tại Châu Mỹ  và của việc tái rao giảng Tin Mừng tại Lục địa này".

ÐTC kết thúc Sứ điệp bằng nhắc lại lời Chúa dạy "Các con hãy xin Chủ ruộng sai nhiều thợ đến trong cánh đồng của Người" (Mt 9, 38; Lc 10, 2). Rồi ngài xin các Cộng đồng cầu nguyện liên lỉ và sốt sắng cho các ơn kêu gọi. Ngài ước mong, như ngài đã viết trong Tông thư "Khởi đầu ngàn năm mới" (Novo Millennio ineunte)  là "các cộng đồng công giáo trở nên trường học của cầu nguyện" (số 33).

Cùng với sứ điệp, ÐTC có gởi kèm theo một lời Kinh do chính ngài soạn trong dịp này để cầu nguyện cho các ơn kêu gọi. Chúng tôi sẽ nói về Lời Kinh nầy trong mục "Ðối Thoại với thính giả" vào Chúa Nhật tới.

 


Back to Home Page