Buổi tiếp kiến chung của ÐTC

sáng thứ Tư 21 tháng 11, 2001

Bài Ca Chiến Thắng

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Buổi tiếp kiến chung của ÐTC sáng thứ Tư 21 tháng 11, 2001: Bài Ca Chiến Thắng.

Tin Vatican:  Lúc 10:30 sáng thứ Tư, ngày 21 tháng 11/2001, ÐTC đã tiếp kiến chung các tín hữu, bên trong Ðại Thính Ðường Phaolô Ðệ Lục. Tiếp tục chương trình giảng dạy về các Thánh Vịnh, ÐTC đã giải thích bài Ca Chiến Thắng, được ghi lại nơi chương 15 của sách Xuất Hành.

Dân Do Thái chúc tụng Thiên Chúa, vì Ngài đã giải thoát họ khỏi cuộc truy lùng của  quân lính của Vua Pharaon, và cho họ vượt qua Biển Ðỏ an toàn. Bài Ca Chiến Thắng nầy được dùng trong Lời Kinh Phụng Vụ Sáng Thứ Bảy của Tuần thứ nhất.

Sau khi đã giải thích Bài Ca Chiến Thắng bằng tiếng Ý, ÐTC đã tóm lại bài huấn đức bằng tiếng Pháp như sau:

"Bài Ca Chiến Thắng đã được Ông Môi Sen và toàn dân Israel hát lên chúc tụng Thiên Chúa sau khi đã vượt qua Biển Ðỏ an toàn. Biến Cố vượt qua nầy là biến cố chìa khóa và là "biểu tượng" của trọn cả lịch sử cứu rỗi. Và Bài Ca Chiến Thắng nằm ở điểm khởi đầu của Giao Ước giữa  Thiên Chúa và Dân Ngài tuyển chọn. Thiên Chúa giải thoát dân Israel ra khỏi cảnh làm nô lệ bên Ai Cập, ngõ hầu đưa Dân vào trong nơi cư ngụ thánh của Ngài, để Dân được sống trong sự hiệp thông với Ngài. Nhiều lần, Dân Israel đã đọc lại lịch sử của mình, theo ánh sáng của biến cố Xuất hành nầy, với sự  trợ giúp của các vị tiên tri.

Giáo Hội đã nhìn thấy trong biến cố  Vượt Qua nầy của Dân Israel,  một tiên báo cho ơn Cứu Rỗi. Trong phụng vụ của Lễ Vọng Phục Sinh, bài Ca Chiến Thắng nầy mặc lấy một ý nghĩa đặc biệt, làm sáng tỏ ơn cứu rỗi do Chúa Kitô mang đến cho tất cả những ai đã làm nô lệ cho tội lỗi, và được Bí Tích Rửa Tội giải thoát khỏi sự chết. Khi xướng lên bài Ca của cuộc Xuất Hành theo ánh sáng của Cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, các tín hữu có thể nhìn thấy mình như là một cộng đoàn Giáo Hội đang hành hương qua dòng thời gian,  tiến về thành Giêrusalem thiên quốc, để gặp gỡ Thiên Chúa Cha."

Cũng bằng tiếng Pháp, ÐTC đã chào  các tín hữu hành hương, và nguyện cầu Chúa Kitô, qua bí tích Thanh Tẩy, làm cho họ được bước qua cái chết để vào sự sống, và cũng cố họ trong niềm hy vọng, để chiến đấu chống lại bạo lực dưới mọi hình thức và để xây dựng một nhân loại đúng theo lòng Chúa mong ước.

 


Back to Home Page