Lễ phong Hiển Thánh cho bốn Chân phước

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ phong Hiển Thánh cho bốn Chân phước.

Tin Vatican - 21.11.2001. Chúa nhật ngày 25 tháng 11/2001, Lễ trọng Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ trụ, lúc 9:30sáng , trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC chủ tế Thánh lễ trọng thể Phong Hiển Thánh cho bốn Chân phước sau đây:

- Chân phước Giuseppe Marello (1844-1895), Giám mục, sáng lập Dòng các Tu sĩ tận hiến Thánh Giuse;

- Chân Phước Paula Montal Fornès de San José de Calasanz (1799-1889), đồng trinh, sáng lập Dòng các Nữ tu con cái Ðức Maria, thường được gọi là Nữ tu các trường công giáo (delle Scuole Pie);

-  Chân Phước Léonie Francoise de Sales Aviat (1844-1914), đồng trinh, sáng lập Dòng các Nữ tu Tận hiến Thánh Phanxicô de Sales;

- Chân Phước Maria Crescentia Hoess (1682-1744), đồng trinh, Nữ tu Dòng Ba Thánh Phanxicô.

Xin các vị Thánh mới đã trung thành theo Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ trụ, trong sự tận hiến hoàn toàn cho thừa tác vụ mục vụ và trong đời sống tu dòng, hướng dẫn Giáo hội đến cuộc gặp gỡ sau cùng với Chúa Cha, nguồn gốc và nguồn mạch mọi sự thánh thiện!

 


Back to Home Page