Ngày 21 tháng 11/2001

Lễ Ðức Maria dâng mình trong Ðền Thánh

Ngày thế giới của các Dòng chiêm niệm

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày 21 tháng 11/2001: Lễ Ðức Maria dâng mình trong Ðền Thánh, Ngày thế giới của các Dòng chiêm niệm. (Pro Orantibus).

Ngày 21 tháng 11 hằng năm, Lễ kính nhớ Ðức Maria dâng mình trong Ðền Thánh, Giáo hội cử hành "Ngày thế giới của các Dòng chiêm niệm", gọi là "Ngày pro Orantibus".

Ngày này được thành lập năm 1953 và từ đó được cử hành trong toàn Giáo hội vào Ngày lễ Ðức Maria dâng mình trong Ðền Thánh; đây là ngày mang ý nghĩa sâu xa đối với các linh hồn tận hiến phục vụ Thiên Chúa và nhân loại.  Năm 1952, Văn Phòng "trợ giúp các Nữ tu Dòng Kín" được thành lập vơi hai mục đích này: nhắc lại cho cộng đồng Giáo hội giá trị không thể bỏ qua được của việc cầu nguyện trong đời sống chiêm niệm và đời sống Kitô -  rồi kêu gọi cộng đồng công giáo biểu lộ cách cụ thể tình liên đới huynh đệ và lòng quảng đại đối với các Nữ tu Dòng Kín, những người suốt đời chuyên lo việc cầu nguyện và hy sinh cho Giáo hội và nhân loại.

Văn Phòng trợ giúp các Nữ tu Dòng Kín được thành lập sau đệ nhị thế chiến. Mọi người thấy rõ rằng: chiến tranh đã gây nên biết bao nạn nhân và để lại biết bao tàn phá, đổ nát. Nhiều Tu viện về đời sống chiêm niệm do đó phải sống trong hoàn cảnh  rất khó khăn. Vì thế ngày Thế giới của các Dòng chiêm niệm "Pro Orantibus" nhằm kêu gọi đáp lại những nhu cầu của các Nữ tu này, cách riêng các Nữ tu già yếu. Trong đời sống chiệm niệm, các Nữ tu gặp nhiều thiếu thốn. Nhiều tu viện không đủ  khả năng đối phó với những chi phí cần thiết hằng: cơm ăn, áo mặc. Một số Tu viện khác cần có những dụng cụ để làm việc, để sửa chữa các cơ cấu và để thích nghi với những luật lệ mới của Nhà nước. Ngoài ra Văn phòng còn nhắc lại việc đón nhận khách đến tĩnh tu trong Tu viện hoặc những phí tổn về điều trị, về thuốc men, nhất là những lúc điều trị  tại bệnh viện. Các Nữ tu chiêm niệm có thể điều trị tại  bệnh viện dành riêng. Bệnh viện này được xây cất nhờ vào lòng quảng đại của một ân nhân. Nhân viên phục vụ tại bệnh viện là những linh hồn tận hiến thuộc Hội Thánh Têrêsa Margarita Redi, nhưng họ cũng cần có gì để sống, nhất là các y tá và bác sĩ.

Văn Phòng trợ giúp các Nữ tu chiêm niệm thông báo: trong năm 2000 vừa qua, trong Ngày của các Nữ tu chiêm niệm "Pro Orantibus" đã thu được 250 triệu tiền Ý. Số tiền thu được chỉ là một giọt nước trong Ðại dương của những nhu cầu của các Tu viện chiệm niệm trên cả thế giới. Ðức Cha Nesti, cựu thư ký Bộ Dòng Tu, giải thích về số tiền thu được trong năm vừa qua như sau:  "Trong số các cơ quan giúp đỡ nhiều hơn cả, trước hết phải kể đến các Dòng Nữ đời  sống hoạt động tông đồ. Các Dòng Nữ hiểu rằng: sự nâng đỡ thiêng liêng của các chị em trong lũy cấm là rất cần thiết cho công việc tông đồ của mình và cho toàn Giáo hội. Nhờ sự giúp đỡ của các  linh mục, các tín hữu công giáo và của các Dòng Nữ chuyên hoạt động tông đồ, Văn Phòng đã giúp được, từ tháng 9 năm 2000 đến tháng 8 năm 2001, trên 200 Tu viện chiêm niệm.  Nhưng các nhu cầu còn rất nhiều. Văn Phòng kêu gọi lòng quảng đại hơn nữa của toàn Giáo hội. Số tiền giúp đỡ các Tu viện chiêm niệm xin gửi về Trụ sở Bộ các Dòng Tu tại Roma.

Ðức Cha Nesti nói: Ngoài mục đích giúp đỡ vật chất cho các Nữ tu chiêm niệm, ngày thế giới dành cho các Dòng Chiêm Niệm, "Pro Orantibus", còn công nhận giá trị quan trọng của đời sống chiêm niệm, như trung tâm thiêng liêng  cho sự  dấn thân trong  việc cổ võ  sự hiệp nhất giừa các tín hữu Kitô. Ðức Giám mục giải thích thêm như sau: Chính ơn thánh và chỉ ơn thánh mà thôi có sức biến đổi tâm hồn bên trong. Và ơn thánh lãnh nhận được do lời cầu nguyện và hy sinh. Trong một thời đại chạy theo vật chất, ca tụng sức sản xuất và những hoạt động bên ngoài, Giáo hội tiếp tục đề cao giá trị cữu vãn của lời cầu nguyện. Ðức Cha Nesti nhấn mạnh đến gương sáng của Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, Tiến sĩ Hội Thánh, vị Thánh trong đời sống chiêm niệm, không bao giờ bước chân ra khỏi Tu viện, đi đến các xứ truyền giáo, nhưng Ngài đã được tôn phong làm "Quan Thầy các xứ truyền giáo và các nhà truyền giáo", như Thánh Phanxicô Xaviê.

Công nhận sự cần thiết của lời cầu nguyện, cách đây gần 10 năm, chính ÐTC Gioan Phaolô II đã cho lập một Tu viện chiêm niệm trong Nội Thành Vatican để cầu nguyện liên lỉ cho Giáo hội và cho Thế giới. Cũng vì hiểu sâu xa  và thành tín về giá trị và sức mạnh của cầu nguyện và hy sinh, trong giờ đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa nhật vừa qua với dân chúng tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô,  ÐTC nói: "Chúng ta biết rằng lời cầu nguyện có một sức mạnh lớn lao, nếu được kèm theo bằng việc ăn chay và bố thí... Vì thế tôi xin các tín hữu công giáo: vào ngày 14 tháng 12/2001, hãy được sống như ngày ăn chay và trong ngày này, hãy cầu nguyện sốt sắng xin Thiên Chúa ban cho thế giới được một nền hòa bình bền bỉ, xây dựng trên công lý và xin Ngài giúp tìm ra những giải pháp xứng hợp cho các vụ tranh chấp hiện đang gây đau khổ cho thế giới này. Và những gì đã dành được trong ngày ăn chay này sẽ được dùng để giúp đỡ các người nghèo túng, cách riêng những người đau khổ trong lúc này, do những hậu quả của nạn khủng bố và chiến tranh" (L'Oss.Rom. 19-20.11.2001).

Ngoài việc xin các tín hữu công giáo ăn chay, cầu nguyện và bố thí,  ÐTC còn mời gọi đại diện các tôn giáo tụ họp nhau tại Assisi, vào ngày 24 tháng Giêng năm 2002, như năm 1986 và 1993 trước đây, để cùng nhau cầu nguyện và cổ võ hòa bình. Ngài nói: "Tôi loan tin này nữa là tôi muốn mời đại diện các tôn giáo thế giới đến Assisi ngày 24 tháng Giêng năm 2002, để cầu nguyện cho việc lướt  thắng những xung khắc và cho việc cổ võ một nền hòa bình chân chính....

Tiếc thay, nhiều tín hữu công giáo không cầu nguyện bao giờ, hay cầu nguyện quá ít. Ðây là một tai họa lớn lao. Không cầu nguyện, sẽ xa khỏi Thiên Chúa và sa ngã dễ dàng trong tội lỗi. Có người cho việc cầu nguyện là vô ích và mất giờ. Thực ra họ không hiểu giá trị và sự quan trọng của cầu nguyện. Thánh Alphonsô nói: "Ai cầu nguyện sẽ được cứu rỗi. Ai không cầu nguyện sẽ bị hư mất". Trong ngày thế giới dành cho các Nữ tu chiêm niệm "Pro Orantibus", mỗi người trong chúng ta hãy tự kiểm thảo về bổn phận của mình đối  với Thiên Chúa, đối với chính bản thân. Cũng trong dịp này, người công giáo bất cứ ở đâu, hãy đáp lại lời kêu gọi của ÐTC, cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Nhưng để đạt tới hòa bình , mỗi người hãy tự cải thiện đời sống, điều kiện tiên quyết để được hòa bình bên trong và bên ngoài. Hòa bình là một ơn ban của Thiên Chúa. Phải cầu xin và phải sống xứng đáng để được lãnh nhận ơn ban này.

 


Back to Home Page