ÐTC tiếp chung

các Giám mục Malaysia, Singapor và Brunei

đến Roma  viếng Tòa Thánh ( Ad Limina)

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp chung các Giám mục Malaysia, Singapor và Brunei đến Roma  viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Sáng thứ bẩy 10.11.2001, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp chung các Giám mục Malaysia, Singapor và Brunei đến Roma viếng thăm Tòa Thánh và tường trình về tình hình của từng giáo phận, theo Giáo luật ấn định 5 năm một lần. Thực sự Malaysia, Singapor và Brunei là ba quốc gia độc lập, nhưng các  Vị chủ chăn thuộc ba quốc gia này (-- vì con số nhỏ bé--)  hợp thành một HÐGM. Ðây là nhóm thứ nhất được ÐTC tiếp sau Khóa họp khoáng đại thường lệ thứ 10 của THÐGM về đề tài: "Giám mục người phục vụ Tin Mừng của Chúa Giêsu cho niềm hy vọng của thế giới", diễn ra trong Nội Thành Vatican, từ 30 tháng 9/2001 đến 27 tháng 10/2001. Vì thế, trong diễn văn đọc cho các Vị Chủ chăn tại ba quốc gia trên đây, ÐTC nói: "Trong dịp đó nhiều sự tốt  đẹp đã được nói lên và gây xúc động về hình ảnh vị Chủ chăn, như người của Thiên Chúa, Thầy dạy Ðức Tin đã được các Thánh Tông đồ truyền lại, Thầy dạy Dân Chúa, Người hướng dẫn cuộc hành hương của Cộng Ðoàn về Quê trời".

Và sau đây là những điểm chính bài diễn văn dài của ÐTC đọc cho các Giám mục Malaysia, Singapor và Brunei.

Ðức tin cần phải được nuôi  dưỡng trong ba môi trường ưu tiên này:  Gia đình, trường học và Giáo xứ. Sau đó, ÐTC nói đến các Linh mục và đến chính các Giám mục, những người phải thông truyền đức tin cho các môi trường trên đây. Các Linh mục và các Giáo lý viên là  những người cộng tác của các ngài  trong việc thông truyền đức tin. Sau cùng, tất cả chương trình mục vụ phải hướng về mục tiêu chính này: sự thánh thiện đời sống người tín hữu Kitô. Ðây là chương trình mục vụ đã được ÐTC phác hoạ trong Tông thư bế mạc Năm Thánh 2000 "Novo Millennio ineunte" (Bước vào ngàn năm mới). Sự thánh thiện Kitô phát xuất từ việc chiêm ngưỡng khuôn mặt Chúa Kitô. Gia tăng qua một tiến trình huấn luyện liên tục, việc huấn luyện này đưa đến việc theo Chúa Giêsu  mỗi ngày mỗi hoàn hảo hơn và tiến đến sự trưởng thành, khi chúng ta đem đến một chứng tá trung thành với Chúa Kitô và rao giảng chân lý của Người cho thế giới.

"Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat". Ðây là lời mở đầu diễn văn của ÐTC. "Tất cả tâm hồn của chúng ta phải hướng về Chúa Kitô, vì mọi danh dự, mọi vinh quang đều thuộc về Người". Những lời nầy nhắc cho chúng ta biết: Giám mục chỉ là người quản lý và không phải là chủ quyền các Mầu nhiệm. Các Ðức Cha hãy là những người phục vụ Tin Mừng của một Chúa Cứu Thế duy nhất là Chúa Giêsu Kitô mà thôi: nguồn mạch, trung tâm và mục đích của tất cả Thừa tác vụ Giám mục".

ÐTC nói: Các Giám mục Malaysia, Singapor và Burnei đến từ miền xa xôi, nhưng không có khoảng cách nào cả giữa những người được liên kết chặt chẽ bởi một hiệp thông duy nhất. Sự hiệp thông này hằng ngày được nuôi dưỡng bằng  Bánh Thánh Thể  và bằng Lời hằng sống (x.Novo Millennio ineunte, số 58). Các Giáo hội địa phương tại Malaysia, Singapor và Burnei được trao phó cho các giám mục lo lắng về mục vụ,  đều thuộc về Giáo hội hoàn cầu: Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tong truyền.

Trong những thực hành thừa tác vụ Giám mục, ÐTC nhấn mạnh đến việc huấn luyện Kitô: nền tảng của đời sống của nguời tín hữu Kitô. Việc huấn luyện này khởi sự từ Bí tích Rửa tội. Ðể các tín hữu giữ được ơn thánh đã lãnh nhận, việc huấn luyện có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, nhưng cần phải tiếp tục trong ba môi trường ưu tiên sau đây:

1 - Gia đình - ÐTC nói: Tại đất nước của quý Ðức Cha, gia đình cũng bị nhiều áp lực. Việc li dị được phổ biến khắp nơi làm hại đến ơn thánh và dấn thân trong Hôn nhân Kitô. Ðời sống gia đình trở nên khó khăn tại những nơi các phương tiện truyền thông xã hội trình bày những giá trị nghịch với các giá trị Phúc Âm và trở nên dụng cụ của một cái nhìn về đời sống phù hoa, không có gì là bền bỉ. Trong trường hợp này, Giáo hội có sứ mệnh đề cao chương trình của Thiên Chúa về Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, chương trình mà Thiên Chúa đã muốn ngay từ lúc tạo dựng. Với chương trình này đôi bạn cộng tác với nhau trong phục vụ sự sống và tình yêu. Ðiều này có nghĩa là các thể chế loài người không được thay đổi Hôn nhân và Gia đình, hay theo quyết định của đa số. Cần phải làm mọi cách để bảo đảm tòa nhà đầu tiên này của một quốc gia thực sự lành mạnh và hùng cường về tinh thần. (x. Bức thư gửi cho các gia đình , 2.2.1994, số 17). ÐTC trưng lại lời của Tertulliano về Hôn nhân: "Giây liên kết giữa đôi bạn kỳ diệu biết chừng nào, với một niềm hy vọng duy nhất, một ước muốn duy nhất, một tuân giữ luật duy nhất, một phục vụ duy nhất! Họ vừa là anh em, vừa là những người phục vụ. Không có sự phân biệt giữa hai người về linh hồn và thể xác. Thực sự họ là hai ở trong một thân thể, một trong một tâm hồn". ÐTC giải thích: "Vì lý do của ơn gọi riêng biệt này, điều thiết yếu  không những các đôi bạn tương lai phải được chuẩn bị sâu xa về Bí tích Hôn nhân, nhưng còn cần nhận được sự nâng đỡ liên lỉ để có thể hiểu phẩm giá và những bổn phận của địa vị của họ".

2 - Học đường - Vấn đề này liên kết với gia đình trong việc huấn luyện liên tục đức tin, đã đuợc cha mẹ thông truyền ngay từ đầu  cho con cái. ÐTC ca ngợi công việc lớn lao các Giáo hội tại ba quốc gia đã và còn tiếp tục làm trong lãnh vực giáo dục, qua các tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân. Về anh chị em giáo dân dấn thân trong lãnh vực giáo dục, ÐTC nhấn mạnh: cần phải chú ý huấn luyện họ không những về nghề nghiệp, nhưng còn về ơn gọi đích thực trong việc truyền thông đức tin, để họ biết rõ ràng rằng: các trường công giáo có một đường lối huấn luyện riêng, toàn diện về con người, không lẫn lộn với bất cứ đường lối nào. ÐTC nhắc đến những áp lực kinh tế, chính trị  nhiều lúc làm cho tính cách độc lập của các trường công giáo trở nên khó khăn, nhất là trường công giáo tại các quốc gia Malaysia, Singapor và Brunei tiếp nhận cả học sinh thuộc các tôn giáo khác nhau. Dù sao, điều thiết yếu là bảo tồn và nuôi dưỡng ý nghĩa về Chúa Quan phòng, về tính cách bất khả vi phạm của phẩm giá con người, về tính cách duy nhất của Chúa Giêsu Kitô và Giáo hội như hiệp thông về thánh thiện và về sứ mệnh": các điều này giúp cho các trường công giáo đem đến một góp phần riêng của mình không những cho các trẻ em thuộc Giáo hội, nhưng cho cả xã hội mà các em sẽ phục vụ sau này.

3 - Giáo xứ - Việc huấn luyện đức tin trong gia đình và học đường không thể tách lìa khỏi việc huấn luyện trong giáo xứ. Giáo xứ là môi trường thuận lợi cho việc thông truyền đức tin, nhất là trong những tình hình đức tin không thể truyền thông tại học đường được. Tại Giáo xứ, ÐTC nhấn mạnh đến vai trò của các giáo lý viên. ÐTC nói: "Họ phải được huấn luyện cách riêng, vì họ nắm giữ một vai trò nền tảng trong việc thông truyền giáo lý công giáo trong sự phong phú và sung mãn. Họ cần được nâng đỡ và sự khuyến khích của cộng đồng giáo xứ và của Vị Chủ chăn giáo phận và giáo xứ".

Nhân nói đến các giáo lý viên, ÐTC đề cao vai trò của linh mục, như thầy dạy đức tin, tiếp xúc hằng ngày với mọi người trong giáo xứ. Không những các linh mục phải giảng dạy đức tin, nhưng còn có nghĩa vụ giúp các cha mẹ, các giáo viên nhà trường công giáo, các giáo lý viên chu toàn bổn phận của mình. Vì thế, ÐTC căn dặn các Giám mục như sau: "Các Linh mục của quý Ðức Cha không những phải được một nền giáo dục hoàn hảo nhất tại chủng viện, nhưng còn phải tiếp tục được huấn luyện trong khi thi hành chức vụ, như Tông huấn "Pastores  dabo vobis" (số 70) chỉ truyền,  để giúp các linh mục trung thành với ơn gọi và thừa tác vụ của mình. Quý Ðức Cha hãy gần gũi các linh mục của mình, bằng cách giúp họ luôn luôn giữ được kho tàng quí báu của ơn gọi linh mục".

ÐTC nói tiếp: "Ðiều nói về linh mục còn có giá trị hơn nữa đối với giám mục. Trong dịp Khóa họp thường lệ thứ 10 vừa qua của THÐGM về Giám mục, đã có nhiều sự tốt đẹp và gây xúc động về hình ảnh của Vị Chủ chăn, như con người của Thiên Chúa, thầy dạy đức tin đã được thông truyền do các Thánh Tông đồ, thầy dạy của  Dân Chúa và người hướng dẫn cuộc hành hương của Cộng đồng". ÐTC nói tiếp: "Vì nhiều áp lực trên Thừa tác vụ của các Ðức Cha, không bao giờ dễ dàng tìm được thì giờ để học hỏi và suy tư thêm. Nhưng đây là điều cần thiết, nếu không, việc kiên nhẫn  thực sự và khiêm tốn trong chu toàn bổn phận của những người quản lý các mầu nhiệm Thiên Chúa, đối với các Ðức Cha, sẽ trở nên khó khăn hơn. Vì thế, các Chư Huynh thân mến, tôi xin nhắc lại lời Thánh Phaolô khuyên môn đệ: "Con hãy làm sống lại ơn ban của Thiên Chúa nơi chính mình con" (2 Tim 1,6). Các Ðức Cha hãy làm tất cả những gì có thể, để giúp các linh mục của mình sống xứng đáng, như vậy để trong các Giáo xứ của Giáo phận,  tiếng nói của Chúa Giêsu  Kitô, Chủ chăn nhân lành, được Ðoàn chiên của Người lắng nghe.

 


Back to Home Page