Trung tâm "Don Bosco"

được mở tại Ulan Bator, thủ đô Mongolia

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trung tâm "Don Bosco" được mở tại Ulan Bator, thủ đô Mongolia.

Tin Mongolia/ Ulan Bator - 13.11.2001 - Nhật báo công giáo Ý, "Tương Lai" (Avvenire) số ra ngày 13.11.2001, loan tin rằng: Cuối tháng 10/2001, một Trung Tâm Huấn Luyện Kỷ Thuật" (Don Bosco Technical Skill Center),  được mở tại Ulan Bator, thủ đô Mongolia. Mục đích của Trung tâm là giáo dục và huấn nghiệp cho các thanh thiếu niên "bụi đời", đã được Giáo hội công giáo thu nhận và giúp đỡ. Giáo hội công giáo đến truyền giáo tại Mongolia năm 1992, nghĩa là sau khi Mongolia thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Nhóm các nhà truyền giáo đầu tiên thuộc Tu hội Scheut gồm ba vị. Sau một thời gian, các Nữ Tu Dòng Thánh Phaolô cũng đến hoạt động tại đây.

Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, Cộng hòa Mongolia và Tòa Thánh đã thiết lập quan hệ ngoai giao trên cấp bậc Sứ Thần (Sứ Thần Tòa Thánh tại Mongolia hiện nay là Ðức TGM Giovanni Battista Morandini, trình thư ủy nhiệm năm 1997) và trên cấp bậc Ðại sứ (Ðại sứ  Mongolia tại Vatican hiện nay là ông Sukh-Ochir Bold, trình thư ủy nhiệm năm 1998).

 


Back to Home Page