Các Giám mục Argentina kêu gọi

trở về với Thiên Chúa, cải thiện đời sống

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám mục Argentina kêu gọi trở về với Thiên Chúa, cải thiện đời sống.

Tin San Miguel - (Avvenire 16.11.2001) - Trong diễn văn khai mạc Khóa họp khoáng đại Mùa thu của HÐGM Argentina, hiện đang diễn ra trong những này tại San Miguel, gần thủ đô Buenos Aires, Ðức Cha Estanislao Karlic, TGM giáo phận Panarà, chủ tịch Hội đồng Giám mục, kêu gọi cộng  đồng công giáo và mọi người  trở lại với Thiên Chúa, cải thiện đời sống, để loại trừ khỏi xã hội ngày nay những sự dữ; và  sự dữ lớn hơn cả là tội lỗi của mỗi người và tội lỗi của xã hội. Ðức TGM nhấn mạnh: "hãy nhận biết tội lỗi mình, với sự thống hối thành thực và với dốc quyết vững vàng thay đổi cách ăn  ở, hãy từ bỏ những sa đọa luân lý trong gia đình và trong xã hội, trong nền kinh tế đầy bất công và những tham những trong nghề làm chính trị". Ngài nhắc lại giới  răn Chúa: đừng ăn gian nói dối, đừng trộm cắp  của tư cũng như của công, đừng thù ghét, đừng đàn áp người yếu hèn, đừng khai thác người nghèo khổ, đừng gian dâm - hãy thực hiện công bình, tình liên đới và hãy bênh vực sự sống trong mọi giai đoạn, từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên, hãy bảo vệ gia đình và bênh vực phẩm giá của mỗi người dân.

Ðức Cha Chủ tịch HÐGM Argentina kết thúc diễn văn khai mạc bằng cách nhắc lại rằng: chỉ tình liên đới được ăn rễ sâu trong đức ái và những thành quả của đức ái mới có thể đem lại hy vọng cho nền móng vững chắc của việc xây dựng một xã hội công bình và huynh đệ. Chỉ có việc trở lại thành thực với Thiên Chúa, cải thiện đời sống mới có thể đem lại hòa bình thực sự cho nhân loại.


Back to Home Page