Các thành viên của Ủy Ban soạn thảo Văn kiện

hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các thành viên của Ủy Ban soạn thảo Văn kiện sau Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới.

Tin Vatican - 27.10.2001-  Trong phiên họp chung cuối cùng của THÐGM, các Nghị phụ đã chọn 12 vị Hồng Y và Tổng Giám Mục, để cùng với Tổng Văn Phòng THÐGM  soạn thảo Văn kiện Hậu-THÐ. Sau đây là danh sách các vị đã được bầu làm thành viên của UŻy ban:

Châu phi: ÐHY Francis Arinze, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về  đối thoại liên tôn - Ðức Cha John Olorunfemi Onaiyekan, TGM Abuja, Chủ tịch HÐGM Nigeria và Ðức Cha Laurent Mosengwo, TGM Kisangani (Cộng hòa dân chủ Congo - cựu Zaire).

Châu Mỹ: ÐHY Francis Eugène George, TGM Chicago (Hoa kỳ) - ÐHY Jorge Mario Bergoglio, TGM Buenos Aires (Argentina) và ÐHY Claudio Hummes, TGM São Paulo (Brazil).

Châu Á - Châu Ðại dương: Ðức Cha Orlando B. Quevedo, TGM Cotabato, chủ tịch HÐGM Philippines - Ðức Cha Henry Sebastian D'Souza, TGM Calcutta  (Ấn độ) - Ðức Cha George Pell, TGM Sydney (Australia).

Châu Âu: ÐHY Dionigi Tettamanzi, TGM Genova (Ý) - ÐHY Godfried Dannels, TGM Malines-Bruxelles, Chủ tịch HÐGM Bỉ - ÐHY Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về cổ võ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.

ÐTC cũng bổ nhiệm thêm ba thành viên đặc biệt là: ÐHY Lubomyr Husar, TGM Lviv (Leopoli) của các tín hữu công giáo thuộc lễ nghi Ðông phương -  ÐHY Noberto Rivera Carera, TGM Thành phố Mexico (Mexico) - Ðức Cha Henryk Muszynski, TGM Gniezno (Ba lan).


Back to Home Page