Vài nét về Cuộc họp báo của ÐHY Ruini:

Giám Mục của ngàn năm thứ ba

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

Vài nét về Cuộc họp báo của ÐHY Ruini: Giám Mục của ngàn năm thứ ba.

Khóa họp khoáng đại thường lệ thứ 10 của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về đề tài: "Giám mục, người phục vụ Tin Mừng của Chúa Giêsu cho niềm hy vọng của thế giới", bế mạc vào sáng thứ  bẩy 27/10/2001, bằng Thánh lễ đồng tế do ÐTC chủ tế trong Ðền thờ Thánh Phêrô vào lúc 10:30, với các nghị phụ. Khóa họp được khai mạc Chúa nhật 30 tháng 9/2001 Sau 10 ngày Họp Chung, các Nghị phụ thảo luận theo các nhóm, được chia theo các tiếng chính: Anh (3 nhóm), Pháp (ba nhóm), Tây ban nha (ba nhóm), Ý (hai nhóm) và một nhóm tiếng Ðức. Các cuộc họp nhóm  nhằm đào sâu các ý kiến đã được phát biểu được trong các phiên họp chung, và được Vị Thuyết trình Viên của THÐGM lược tóm trong một bài tổng luận kết thúc (post disceptationem). Như vậy, với các cuộc họp nhóm (circuli minores), các nghị phụ có thì giờ đi sâu vào đề tài và đối chiếu để cùng đi đến một bản duy nhất về các đề nghị. Các đề nghị này, sau khi được trình bày trong các phiên họp chung, còn được thảo luận và sửa chữa, để rồi  bỏ phiếu trong các phiên họp chung giai đoạn hai.  Sau đó, các bản đề nghị chung này được đệ lên ÐTC, để soạn thảo "Văn kiện Hậu-THÐGM".

Hiện nay, Công việc chính của Khóa họp coi như đã hoàn tất. Trong tuần cuối cùng nầy, các nghị phụ bầu Ủy ban trung ương, để cùng với Tổng Văn Phòng THÐGM, do ÐHY Jan Schotte, Tổng thư ký, điều hành, soạn thảo Văn Bản giúp ÐTC soạn "Tông Huấn Hậu-THÐGM". Cũng trong những ngày này, các nghị phụ nghe trình bày bản thảo sứ điệp gủi cho Cộng đồng Dân Chúa, do Ủy ban  riêng phụ trách việc soạn thảo. Sau khi sửa đổi, bổ khuyết, các nghị phụ bỏ phiếu chấp nhận và công bố trong ngày bế mạc.  Cũng trong những ngày này, có nhiều Nghị phụ họp báo  (những cuộc họp báo theo các tiếng nói khác nhau). Nên nhắc lại: chỉ có ba cuộc họp báo chung mà thôi và do Ủy Ban Thông Tin của Khóa họp tổ chức và trách nhiệm: một vào Ngày khai mạc - một  vào giữa khóa họp, sau khi các nghị phụ đã phát biểu ý kiến và được đúc kết trong một bài tổng luận cuối giai đoạn thứ nhất (post disceptationem) và  cuộc họp báo lần thứ ba  vào ngày bế mạc.

Trong mấy bài nói chuyện trước đây, chúng tôi đã lược thuật các cuộc họp báo khác nhau: của Ðức Cha Costanzo, TGM Siracusa (Ý), của Ðức TGM Tadeusz Kondrusiewicz, Giám quản Tông Tòa Moscowa, của ÐHY Carlo Maria Martini, TGM Milano v.v... Hôm nay, chúng tôi xin thuật lại cuộc họp báo của ÐHY Camillo Ruini, Chủ tịch HÐGM Ý, kiêm Tổng đại diện Giáo phận Roma, lãnh đạo phái đoàn Giám mục Ý tham dự Khóa họp lần này. Ðây là lần thứ năm, ÐHY tham dự THÐGM. Lần thứ nhất, năm 1990, khóa họp về việc huấn luyện các Linh mục.

Ngài nói: "THÐGM là một biểu duơng tốt đẹp hơn cả cho thấy rằng: Giáo hội không những là công giáo (catholica) về danh xưng, nhưng cả trong thực tế, Giáo hội có tính cách hoàn vũ nữa (universalitas)". Ngài nhấn mạnh trước giới báo chí rằng: "Trong mỗi khóa họp, tôi cảm thấy" tính cách thế giới" của Giáo hội , cách riêng trong Khóa này: khóa dành riêng để thảo luận về chính chúng tôi, các giám mục đến từ mọi miền khác nhau trên thế giới tụ họp chung quanh Vị Kế nghiệp Phêrô, lãnh đạo Giám mục đoàn, trong sự hiệp nhất và hiệp thông  với nhau".

Trong cuộc họp báo, ÐHY Ruini lưu ý cách riêng về đề tài "Gia đình". Ngài nói: "Gia đình là gia tài chung, được các Giám mục quan tâm cách riêng trong Khóa họp này". Ngài cũng nhắc lại lời kêu gọi của ÐTC trong tuần vừa qua và lời kêu gọi của Giáo hội Ý về việc bảo vệ tế bào nền tảng này của xã hội. Ngài công nhận rằng: tại nước Ý, đường lối chính trị về gia đình, sánh với các nước Châu Âu và nhiều nước khác trên thế giới, còn quá chậm trễ. "Cần phải hành động để lấy lại thì giờ đã bỏ mất. Chúng ta hy vọng rằng: gia đình tại Italia được Nhà nước quan tâm hơn nữa. Những ai nghĩ rằng: gia đình truyền thống là chuyện của quá khứ,  là sai lầm lớn. Trái lại gia đình sống động trong lúc này hơn lúc nào hết, bởi vì nhiều người ý thức rằng: trong thời gian qua gia đình bị cơn khủng hoảng trầm trọng và do đó xã hội sa sút... Ai cũng thấy rõ: gia đình sống động là điều thiết yếu đối với quốc gia, nếu muốn xã hội lành mạnh, phồn thịnh, bởi vì gia đình là gia tài chung của mọi người".

Nói đến bầu khí chung của THÐGM, ÐHY Ruini xác nhận rằng: "Cho dù các nghị phụ thuộc các nền văn hóa và các miền địa dư khác nhau, tất cả đều có một sự hòa đồng, hòa hợp trong tình huynh đệ và trong đồng trách nhiệm. Dĩ nhiên có nhiều phương thức và đường lối mục vụ khác nhau, nhưng trong tính cách đa hình thức này luôn luôn có sự hiệp nhất. Mọi người quan tâm đến các bổn phận của Giám mục, trong giáo phận cũng như trong các HÐGM và về các đề tài, các vấn đề liên hệ đến công việc hằng ngày của giám mục. Các ngài đều có một lo lắng này là các Giám mục trong cả Giáo hội gia tăng thêm mãi trong đời sống Phúc Âm, trong việc  theo Chúa Kitô và lưu ý đến phẩm (hơn lượng) của việc phục vụ Giáo hội".

Ðược hỏi về "tính cách giám mục đoàn và Quyền tối cao của Phêrô", ÐHY Chủ tịch HÐGM Ý trả lời như sau: "Hai điểm này không được nói đến nhiều, khoảng từ 5 đến 10% của các bài phát biểu. Dĩ nhiên có nhiều vị đề nghị thay đổi cơ cấu của THÐGM và những mối quan hệ giữa Giáo Triều Roma, các giáo phận và các HÐGM". Về THÐGM, ÐHY Ruini  nhận xét: "THÐGM, xét như một phương thế để trao đổi, thì khó thay thế cách khác, cách riêng vì hai lý do này: con số lớn các vị tham dự và thì giờ tham dự lâu dài (4 tuần lễ đối với một giám mục thực là một dấn thân lớn lao); nhưng xét về khía cạnh khác, thời gian này phải coi là ngắn, để đi đến những quyết định được suy tư và cùng nhau chấp nhận. Vậy chúng ta muốn có những thành quả cụ thể hay sự tham dự? Theo tôi nghĩ, hình thức hiện nay hướng chiều nhiều hơn về sự tham dự, để mọi người đến từ các miền khác nhau có tiếng nói".

Về mối quan hệ với Giáo Triều Roma, ÐHY Ruini ước mong rằng: cần có sự dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn, bằng cách tránh mọi hình thức "quá bàn giấy , nhiều thủ  tục  phức tạp". ÐHY cho biết: Về điểm này  có một sự đồng ý rộng rãi và ngài tin rằng đây là tiến trình đang được thực hiện trong lúc này. Hơn nữa, theo ÐHY, thì Giáo Triều Roma hiện nay đã được quốc tế hóa rất nhiều, sánh với 50 năm về trước đây. Ðàng khác, nhờ các phương tiện truyền thông với những kỹ thuật tân tiến ngày nay, có thể đối thoại dễ  dàng và nhanh chóng, dù xa xôi.


Back to Home Page