Chính phủ Nga

hạn chế các giáo phái ngoại quốc

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phủ Nga hạn chế các giáo phái ngoại quốc.

Moscow (Zenit 24/10/2001). Thông tấn xã ITAR-tass của Nga tường trình rằng, chính phủ nước Nga đang sắp xếp để hạn chế họat động của các giáo phái ngoại quốc và  những người cực đoan tôn giáo.

Phó thủ tướng nước Nga, bà Valentina Matviyenko nói, các bộ  ngoại giao, nội vụ và tư pháp sẽ được nhận lệnh để đưa ra những đề nghị nhằm bổ sung bộ luật để kiểm soát chặt chẽ hơn  những hoạt động tôn giáo tại nước Nga. Thông tấn xã ITAR-tass trích lời của bà Matviyenko như sau: "thỉnh thoảng những người như vậy đến Nga trong thời gian một năm và không ai biết chắc họ đang làm gì trong quốc gia của chúng ta." Bà nói, luật pháp không được ảnh hưởng đến các tổ chức tôn giáo hợp pháp, nhưng chỉ ngăn ngừa con người  đừng xử dụng tôn giáo như là một việc trá hình cho các hoạt động cực đoan.

Bà Matviyenko cũng nói rằng, cảnh sát và các cơ quan cung cấp giấy thông hành sẽ được yêu cầu để tăng cường kiểm soát những người hoạt động ngoại quốc.

Nhiều tổ chức tôn giáo, bao gồm các tổ chức có cơ sở tại ngoại quốc, đã phản đối những giới hạn của luật pháp theo bộ luật hiện hành về tôn giáo, mà theo họ, đã giới hạn quyền tự do tôn giáo tại nước Nga. Bộ luật đòi hỏi các nhóm tôn giáo phải đăng ký với nhà cầm quyền Nga. Hiện tại, một vài nhóm không thể đăng ký chính thức,  trong khi một vài nhóm khác lại không thể xin được thông hành để vào Nga.


Back to Home Page