ÐHY Nicaraguan kêu gọi bình tĩnh

khi cuộc tranh cử đến gần

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

ÐHY Nicaraguan kêu gọi bình tĩnh khi cuộc tranh cử đến gần.

Managua, Nicaragua (Zenit 23/10/2001). với cuộc bầu cử toàn quốc đang đến gần, và những người cựu Marxist đang cố gắng để chiếm lại ghế tổng thống, ÐTGM của Managua tuyên bố ngài sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời vào ngày 1/11/2001 để cầu nguyện cho hòa bình.

ÐHY Miguel Obando Bravo, thúc giục người dân "hãy nói lên ý muốn của mình qua việc bầu cử" trong khi  vẫn duy trì sự "hòa bình và yên tĩnh." Trong thông báo, ÐHY Obando Bravo nói, "chúng tôi mong muốn cuộc bầu cử là một việc thi hành nghĩa vụ công dân." Ngài nói thêm, bất cứ ứng viên nào thắng cử phải làm mọi việc có thể có khả năng thi hành chương trình của họ."


Back to Home Page