Nghĩa Cử Yêu Thương

(Những Bài Suy Niệm Hằng Ngày Theo Chủ Ðề

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Lẽ Sống

 

Một sinh viên tới gặp một cha xứ ở tiểu bang Texas và thưa với ngài:

Thưa cha, con phải làm gì để có thể gia nhập đạo của Giáo Xứ này được?

Nghe vậy, vị linh mục hỏi lại:

Tại sao cậu lại muốn gia nhập đạo của Giáo Xứ này?

Thưa cha, các bạn học của con thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, thế nhưng các bạn thuộc Giáo Xứ này lại là những sinh viên xuất sắc về mọi mặt. Họ là những người bạn con tôn trọng và kính nể hơn cả. Con chưa gia nhập tôn giáo nào, từ lâu con vẫn âm thầm theo dõi, tìm kiếm và ước ao gia nhập đạo. Sau khi nhận xét cách sống của các bạn, giờ đây con quyết định và chỉ ước muốn gia nhập đạo Công Giáo để trở nên môn đệ thực sự của Chúa Kitô.

 

Quí vị và các bạn thân mến!

Tôn giáo không phải là đề tài tranh luận nhưng là lẽ sống cần phải được tôn trọng, vì có liên quan đến cuộc sống vĩnh cửu. Không ai có quyền ép buộc người khác phải theo những xác tín tôn giáo của mình. Mỗi người đều có quyền quyết định lựa chọn tin theo điều đối với họ là tốt nhất trong cuộc sống nội tâm riêng tư của họ, và không ai có quyền bình phẩm hay loại trừ.

Biết tôn trọng xác tín tôn giáo của tha nhân là phương thế duy nhất để buộc người khác tôn trọng xác tín của chúng ta. Thế nhưng mỗi người đều có quyền và có bổn phận tuyên xưng cách trung thành niềm tin tôn giáo của mình. Là Kitô hữu, chúng ta có bổn phận và vinh dự làm chứng về tình yêu, chân lý và công bình với niềm tin xác tín sâu xa rằng, công chính, chân lý và tình yêu là những điều thuộc về Thiên Chúa.

Ðời sống của người tín hữu sẽ có ý nghĩa gì nếu chỉ sống với Thiên Chúa bằng môi miệng mà lòng trí lại xa cách Ngài. Cuộc sống người Kitô hữu phải là chứng tá sống động về sứ điệp, về sự hiện diện của Chúa và tình yêu huynh đệ chân thành. Nếu người Kitô hữu biết nhận ra Ðức Kitô nơi người nghèo, nơi những người đau khổ bệnh tật thì qua chứng tá đó người khác cũng sẽ nhận biết tình yêu Chúa Kitô qua cuộc sống của họ.

Nếu người tín hữu chân thành, ước muốn chinh phục và rao truyền Chúa Kitô cho người khác, họ không bao giờ có thể quên dùng sức mạnh của gương sáng đời sống được. Lời nói như gió bay qua, nhưng gương lành là như tay lôi kéo lại.

Chúa Giêsu chính là sứ giả và là hiện thân tình thương Thiên Chúa Cha, Ngài là mô phạm truyền giáo trọn hảo nhất, Ngài nói sau khi đã hoàn tất một hành động, mọt cử chỉ, một phép lạ. Còn chúng ta, chúng ta thường nói trước rồi sau đó mới làm, có khi nói nhiều hơn làm và còn tệ hơn nữa khi nói một đàng làm một nẻo. Làm như thế tức là chúng ta phản chứng tá và nên cớ cho người khác vấp ngã hoặc không tin đạo chúng ta tuyên xưng nữa. Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh dân chúng rằng: "Không phải người nói với Thầy, lạy Chúa, lạy Chúa sẽ được vào Nước Trời, nhưng là người làm theo ý Cha Thầy".

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con phải nên trọn lành như Chúa Cha trên trời là Ðấng trọn lành, để người khác nhìn thấy việc chúng con làm mà ngợi khen Thiên Chúa. Xin Chúa dùng tình yêu và ánh sáng chân lý biến đổi tất cả cuộc sống con, để bất cứ đi đâu, làm gì, con cũng sẽ mang ánh sáng của Chúa cho mọi người, để họ cũng được ơn nhận biết Chúa, đặt tin tưởng vào Chúa và được sự sống đời đời mà Chúa muốn ban cho tất cả mọi người. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page