Tình trạng sức khỏe của

ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

khả quan hơn

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tình trạng sức khỏe của ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận khả quan hơn.

Tin Vatican - 02.7.2001 - Sau cuộc giải phẫu khó khăn tại Boston, cách đây hơn hai tháng, ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, đã trở về Roma được hai tuần nay. Tuy còn yếu và trong thời kỳ dưỡng bệnh , ÐHY đã bắt đầu làm việc mỗi ngày. Tình trạng sức khỏe của ngài mỗi ngày mỗi khả quan hơn.

Hôm 26.06.2001 vừa qua, ngài đã đến Castegandolfo chủ tế thánh lễ và giảng cho 1,400  vị lãnh đạo các phong trào giáo dân, do Phong trào Focolare tổ chức. Rồi thứ hai thứ hai 02.7.2001, ngài đã được ÐHY Giovanni Battista Re, Tổng trưởng Bộ Giám mục, mời chủ tế thánh lễ và giảng cho 150 Giám mục mới, đến từ nhiều nơi trên thế giới, tham dự Khóa tu nghiệp, do Bộ Giám mục tổ chức. Trước đây, Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc cũng đã tổ chức những Khóa tu nghiệīp như vậy, để giúp các giám mục mới tại các xứ truyền giáo trong việc quản trị giáo phận. Trong Khóa họp khoáng đại của Thượng Hội đồng Giám mục được triệu tập vào tháng 10 tới đây, về thừa tác vụ Giám mục, chắc chắn các Nghị phụ sẽ thảo luận nhiều hơn về vấn đề này, cũng như về vấn đề lựa chọn các vị dự tuyển lên chức Giám mục.


Back to Radio Veritas Asia Home Page