Thư cám ơn của Ðức Hồng Y
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thư cám ơn của Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

 Trong dịp được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong tước vị Hồng Y, tôi rất cảm động nhận được nhiều thư từ, điện thoại, điện tín, điện thư của Ðức Hồng Y Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, các Ðức Giám Mục tại quê nhà và rất nhiều bà con, giáo dân, thân hữu, lương cũng như giáo, gởi đến chúc mừng. Và trong chính những ngày lễ, nhiều người xa gần đã phụ tay góp sức làm cho mọi việc được tốt đẹp.

 Vì bận nhiều công việc, tôi không thể trả lời từng người một nên dùng phương tiện truyền thông này nói lên lòng biết ơn chân thành của tôi. Trong những ngày trọng đại vừa qua, nhất là trong Thánh Lễ Tạ Ơn, tôi nhớ đến tất cả mọi người, kể cả những người không ra mặt nhưng đã âm thầm cầu nguyện cho tôi.

 Xin Thiên Chúa thương chúc lành và trả công cho quý Ðức Hồng Y, quý Ðức Cha, Ðức Ông, Linh Mục, tu sĩ nam nữ và tất cả bà con, giáo dân, thân hữu lương giáo.

 Roma ngày 4 tháng 3 năm 2001
+ ÐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận
 
 


Back to Home