Tổng Giáo phận Sàigòn
long trọng cử hành lễ tạ ơn
mừng Ðức Tân Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tổng Giáo phận Sàigòn long trọng cử hành lễ tạ ơn mừng Ðức Tân Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.

 Saigòn - (15/2/2001) - Trong niềm hân hoan và vui mừng trước tin Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận được tấn phong Hồng Y, các nhà thờ và các cộng đoàn tu sĩ trong giáo phận Sàigòn sẽ long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn mừng vị Hồng Y thứ tư của Việt Nam.

 Dưới đây là nguyên văn bản thông báo mừng lễ của Tòa Tổng Giám Mục Sàigòn.

 Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn
180 Nguyễn Ðình Chiểu - Quận 3.
ÐT : 9303828

 THÔNG BÁO

 Kính gởi : Quý Cha
Quý Tu Sĩ nam nữ
Và Anh Chị Em Giáo Dân

 Theo thông báo của Tòa Thánh thì ngày 21/01/2001, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ trao mũ hồng y cho 44 vị Tổng Giám Mục, Gíam Mục và Linh Mục trong đó có Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên là Tổng Giám Mục phó với quyền kế vị của Tổng Giáo Phận thành phố Sài Gòn, và ngày 22/02/2001 Ðức Thánh Cha sẽ dâng lễ tạ ơn với các Tân Hồng Y.

 Hợp ý với Tòa Thánh và Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa trong dịp đặc biệt này. Cụ thể mỗi giáo xứ và các cộng đoàn Tu Sĩ tổ chức Thánh Lễ hiệp ý cầu nguyện, tạ ơn vào ngày 22/02/2001. Riêng tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà, Thánh Lễ đồng tế tạ ơn được cử hành vào lúc 8g30, cùng ngày.

 Kính mời quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ và Anh Chị Em giáo dân (mỗi xứ 02 đại diện có mang phù hiệu) tới dự.

 Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn, ngày 15.02.2001
LM Tổng Ðại Diện

 GB HUỲNH CÔNG MINH
 
 


Back to Home