Ðức TGM Nguyễn văn Thuận
được tặng "Men for Peace Award"
của "Togother for Peace Foundation"

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận được tặng "Men for Peace Award" của "Togother for Peace Foundation".

 Roma - 12.12.2000 - Sáng thứ ba 12.12.2000 tại Tòa Thị xã Roma, Ủy Ban quốc tế của Hội có tên là "Chung Nhau Xây Dựng Hòa Bình" (Togother for Peace Foundation) đã tặng "Giải Thưởng Người Xây Dựng Hòa Bình" (Men for Peace Award) cho Ðức TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình.

 Trong lễ nghi trao giải thưởng, Bà Mariapia Fanfani, chủ tịch Tổ chức, nêu lên cách đặc biệt lý do của việc tặng Giải thưởng cho Ðức TGM, như sau: Ngoài những hoạt động cho Công lý và Hòa bình thuộc pham vị của Cơ quan Tòa Thánh, ngài còn là người bị giam tù hơn 13 năm, vì tranh đấu cho tự do, dân chủ. Vì thế Ủy Ban Thẩm Phán quốc tế của Hội đã đồng thanh quyết định tặng giải thưởng "Người Xây Dựng Hòa Bình" cho Ðức Cha.

 Cùng được tặng Giải thưởng với Ðức TGM Nguyễn Văn Thuận, còn có nhiều nhân vật quốc tế khác nữa, như Ông Kofi Annan, Tổng thư ký Liên hiệp quốc, Hoàng Hâïu Thụy điển, Công Chúa Astrid nước Bỉ, Nữ nghị sĩ Ombretta Fumagalli Carulli ... ÐHY Pio Laghi, cựu Tổng trưởng Bộ Giáo dục công giáo (Vatican), Linh mục Angelo Regazzo, Dòng Don Bosco v.v...

 Giải thưởng được cấp hai năm một lần. Trước đây đã có các vị Giáo sĩ cấp cao được Giải thưởng của Hội nầy như: ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ÐHY Roger Etchegaray, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, nay là Chủ tịch Ủy ban trung ương Năm Thánh, Ðức TGM Renato Martino, Quan sát viên Tòa Thánh cạnh LHQ (New York), v.v...

 Hội "Cùng nhau xây dựng Hòa bình", được thành lập năm 1983, do Nghị sĩ Aminto Fanfani, một nhà chính trị lỗi lạc của Cộng hòa Italia, với mục đích chống cảnh cùng cực, nạn đói khổ và những bất công xã hội. Cùng nhau phá đổ mọi bức tường chia rẽ và những sự không hiểu nhau giữa chủng tộc, tôn giáo. Cùng nhau cứu trợ các nạn nhân của thiên tai và cùng nhau diệt trừ các chứng bệnh tật , các chiến tranh. Nhưng cũng cùng nhau thảo luận và đào sâu các vấn đề thế giới, để tìm giải pháp tương xứng. Khẩu hiệu của Hội là: "Hãy giúp đỡ chúng tôi và giúp đỡ họ".

 Chủ tịch Tổ chức quốc tế hiện nay là Bà Mariapia Fanfani, phu nhân của Cố nghị sĩ Fanfani. Từ năm 1983 đến 1993, Bà là Chủ tịch Ủy ban quốc gia Hội Hồng thập tự Ý và từ năm 1983 đến 1989, phó chủ tịch Liên hiệp quốc tế Hồng Thập tự, có trụ sở tại Genève.
 
 


Back to Home